By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Bedre poengoversikt i konkurranser! ⭐️

Appen
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

Snart trenger du ikke lenger å regne sammen lagets poengsum i lag-chatten under en konkurranse. Vi gjør utregningen for deg! Forbedringen gjør det også enklere å se hvor mange poeng hvert lagmedlem har bidratt med uke for uke. (Endringer vil slippes en gang mellom 18. og 21.mai)

Meldingsloggen endres

Neste gang et lagmedlem bidrar med poeng i konkurransen vil du få en notifikasjon som viser hvem som har trent. Herifra kan du enkelt trykke deg videre for å se en full oversikt over laget sine poeng. Her finner du både lagets totale poengsum og en individuell poengfordeling.

Du vil nå få denne notifikasjonen når noen har levert poeng til laget ditt: 

Ved å følge pilen i notifikasjonen du får, vil du få full oversikt over laget ditt sine poeng: 

Les mer om bedriftskonkurranser