By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Begynte med Myworkout - treningen ble enklere

Brukerhistorier
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

Se video av hvordan May Romundstad (58) trener med Myworkout GO. "Stemmen i appen gjør det enklere og mer motiverende å gjennomføre treningen" sier May.

May Romunstad (58) begynte med Myworkout GO for å prøve noe nytt.

Myworkout GO gjør treningen enklere. Stemmen gjør at jeg holder intensiteten når jeg går i motbakkene. Det gjør at jeg får lyst til å fullføre intervallene. Det er motiverende, sier May.

Her er en video som viser hvordan May trener utendørs ved å gå i motbakke:[embed]https://vimeo.com/230424793[/embed]