By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Beregn din maraton-tid basert på din VO2max

Appen
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

Finn ut hvor raskt du løper maraton basert på din VO2max

Har du planer om å gjennomføre et løp og lurer på hvilken tid du kan klare å få til? Ved å teste ditt maksimale oksygenopptak (VO2max) med Myworkout GO-appen kan du få et estimat på hvilken tid du vil løpe forskjellige distanser på. I tabellen under ser du estimater for 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton basert på maksimalt oksygenopptak (VO2max).

Kilde: Polar brukerhåndbok, modifisert av Myworkout.