By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

– Det er utrolig mye arbeid og dedikasjon som kreves i en oppstartsbedrift.

Kjekt å vite
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

En ny mentorperiode er over, og vi har snakket med elevgruppa fra Thora Storm som tilbragte sin tid hos Myworkout.

Toppbilde: Elevgruppa fra Thora Storm VGS samlet med alle ansatte i Myworkout. Elevene står i midten foran: Merk Meisingset Ramberg, Stian Juberg Varan, Erlend Brede Torvanger Ellingsen.Myworkout har igjen vært mentorbedrift for tre elever ved Thora Storm videregående skole i Trondheim. Elevene går på den velkjente entreprenørlinja ved skolen, og drømmer om en framtid fylt med nyskapning og innovasjon.Tidligere denne uken hadde elevene i mentorgruppa en presentasjon på skolen, for å dele det de hadde lært i løpet av mentorperioden.– Ved å tilbringe tid i en mentorbedrift har vi fått innsyn i hvordan en entreprenør og bedriftsleder opererer og handler for at bedriften skal lykkes, sier Merk Meisingset Ramberg, én av elevene Myworkout har vært mentor for.– Det er utrolig mye arbeid og dedikasjon som kreves i en oppstartsbedrift. Det er mange ting som skal funke og regler som skal følges for å lykkes, fortsetter han.

Endret holdning

Også Stian Juberg Varan føler han har fått mye ut av mentorperioden hos Myworkout.– Perioden har definitivt gjort noe med holdningene mine og vist hvor viktig det er med oppfølging. Det har gitt oss lærdom til å forstå hvordan businesslivet er, hva et slikt liv inneholder og hvor variert det er, sier han.De forskjellige elevgruppene ble utplassert i forskjellige bedrifter i Trondheim, og det er ikke noe krav at det skal være en bedrift i oppstartsfasen; én gruppe var til sammenligning på NRK. Alle gruppene hadde fått flere oppgaver av skolen i forkant av mentorperioden, for å forsikre at de lærte om flere sider av bedriften de reiste ut til. Blant annet skulle elevene lære om HMS.– HMS var mye større og viktigere for samholdet i en bedrift en det jeg viste fra før, sier Meisingset Ramberg.

Helse og trening

Myworkout har en visjon om å bidra til å løse det internasjonale inaktivitetsproblemet. Vi ønsker å gjøre det gjennom å blant annet kommersialisere forskning på trening og helse, og gjøre kunnskapen tilgjengelig for forbrukeren via teknologi. Vi måtte derfor, selvfølgelig, spørre elevgruppa som var utplassert hos oss om deres forhold til nettopp trening og helse.– Jeg er ekstremt opptatt av helse og trening, og har som et ganske hårete mål å få best helse av alle jeg kjenner, sier Juberg Varan.Han er for tiden midt i et treningsprogram, men har planer om å ta med seg noe av det han har lært hos Myworkout inn i sitt neste program.Også Meisingset Ramberg har et sterkt forhold til helse og trening, og synes ikke det har forandret seg stort etter perioden hos Myworkout.– Men jeg har definitivt lært mer om effektivitet når det gjelds trange tidsrom og trening, avslutter han.