By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Hvordan vil du trene?

Appen
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

Hva du liker aller best å trene, vet du bedre enn oss. Men vi vet, at for at du skal bedre ditt kondisjonstall og din helse, så må du bli andpusten .😅 Hva du velger å gjøre for å bli det, er opp til deg!

Hvordan bruke appen for registrere det du vil trene

Appen Myworkout GO kan du bruke til alle former for trening. Det første du må gjøre er å fortelle den om du skal trene inne eller ute. Når du har gjort det, kan du velge om du bare vil spore en aktivitet eller om du vil måle formen din og få vite din vo2max og biologiske alder.

Med appen Myworkout GO kan du trene akkurat slik du selv vil. Vi måler deg uansett hva du gjør.

Mål formen din med Myworkout

Fra appens startskjerm trykk på "Tren nå". Herfra blir du tatt til aktivitetsvelgeren. Velg om du skal trene inne eller ute. Velg deretter 4x4 HIT-intervaller. Trykk på den formen for trening du ønsker å gjøre for å måle formen din. Appen vil forklare deg resten. Når du er ferdig ber du appen om å "Evaluer økt". Dette vil gi deg et kondisjonstall og en biologisk alder. Dette tallet legger grunnlaget for hvordan vi måler deg i andre aktiviteter. Vi kaller det kalibrering.

Myworkout GO gir deg ditt kondisjonstall og biologiske alder. Du får også en kondisjonsevaluering som sier noe om din helserisko og gir deg hjelp til å bedre formen.

Spor en aktivitet med Myworkout GO

For å spore en trening med appen benytter du samme framgangsmåte. Fra startskjermen trykker du "Tren nå". Velg om du skal trene inne eller ute. Velg deretter en av aktivitetene under "Spor en aktivitet". Finner du ikke den som passer deg, velg "Annen".

Få HIT minutter for alt som gjør deg andpusten