By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Integrasjon med tredjepartsapper er på plass!

Appen
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

Den siste tiden har det vært jobbet med å få på plass integrasjon med tredjepartsapper, og dette er nå ute for alle våre kunder med premiumversjon av Myworkout GO. I første omgang er integrasjon på plass for Garmin, Polar og Fitbit. Flere vil komme.

Synke treningsøkter

Du kan nå synke treningsøkter som er gjort med Garmin, Polar og Fitbit. På sikt vil vi også analysere dataene. Når du har koblet til din tredjepartsappkonto vil aktivitetene automatisk bli lagt til i aktivitetsloggen i Myworkout GO, begrenset til de siste 30 dagene. OBS! For de som bruker Polar er det kun aktivitet etter tilkobling som kommer med i aktivitetsloggen.

Du vil automatisk få treningspoeng for aktiviteter som synkes til aktivitetsloggen, men det vil være noe begrenset med informasjon om treningene i starten. Vi jobber fortløpende med forbedringer som vil komme i senere versjoner av appen.

Slik får du tilgang

For å få tilgang til integrasjon med tredjepartsapper trenger du versjon 2.20.0 eller nyere.

God trening!