By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

– Jeg kommer til å prøve det igjen

Brukerhistorier
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

Vi har filmet tre personer som prøvde Myworkout for første gang. Her er én av dem.

Ulrik Wold (23) er en gladgutt og tidligere turner, som for tiden er bosatt i Bergen. Han trener mye og har de siste årene trent mest på treningsstudio. Han har lite erfaring med nettrening, så vi lot han prøve Myworkout - og han ble positivt overrasket:

Se resultatet i videoen:

[vimeo code="138377893"]