By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Må snu opp ned på treningssenterbransjen

Forskning
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

– Historisk sett har det skjedd svært lite innovasjon i treningssenterbransjen.

Tidligere i år kom Virke Trening med sin omdømmerapport av treningssenterbransjen i Norge. Over 1000 personer over 18 år hadde sagt sin mening, tallene viste at bransjen har et dårlig omdømme blant folk som ikke er medlemmer på treningssenter. Det vil si at der treningssenterbransjen har sitt vekstpotensial har de et dårlig omdømme. Dette omdømmet ønsker et ubemannet senter i Trondheim, TrenHer, å snu.– Vi ønsker å styrke omdømmet til treningssenterbransjen og gjøre et medlemskap på treningssenter aktuelt for flere, sier Knut Løkke, daglig leder i TrenHer.[caption id="attachment_5720" align="aligncenter" width="1090"]

Knut Løkke (t.v) sammen med Atari-grunnleggeren Nolan Bushnell i Los Angeles tidligere i år.

Ønsker å styrke omdømmet til bransjen: Knut Løkke (t.v) sammen med Atari-grunnleggeren, Nolan Bushnell, i Los Angeles tidligere i år.[/caption]

Senter for forskning og utvikling

15. september åpner TrenHer sitt andre senter i Trondheim, og med åpningen av det nye senteret kommer flere muligheter.– TrenHer er i utgangspunktet et vanlig ubemannet treningssenter som tilbyr rimelig trening til sine medlemmer. Det som derimot er spesielt er at det i tillegg er et senter for forskning og utvikling, som medlemmene også nyter godt av, forklarer Løkke og fortsetter:– Det er et senter som skal forsøke å videreutvikle treningssenterbransjen. Vi putter ressurser fra teknologi, forskning og innovasjon inn i senteret. Det gjør at det blir et ekstra tilbud til medlemmene, et tilbud du ikke finner på andre treningssenter, enda. Det er ikke bare et treningssenter, det er en viktig brikke i et overordnet mål om å løse det internasjonale inaktivitetsproblemet.

Klikk her for å lese mer om TrenHer.

Vil tilby mer

Løkke sier han ønsker å utfordre begrepet ”treningssenter” og se om det er mulig å videreutvikle tilbudet for å nå ut til flere. TrenHer kan utvikle og verifisere ulike tilbud som kan forbedre omdømmet, ved blant annet å nå ut til turgåerne som i dag ikke ser seg selv som potensielle medlemmer.– Hvis du ser litt overordna på det så er et treningssenter en treningstilbyder i samfunnet. Hvis vi tar utgangspunkt i dét før vi setter opp de fire veggene, og samtidig tenker litt utenfor boksen, så kan vi ved bruk av teknologi og kommunikasjon gjøre et senter i stand til å tilby treningsprodukter på flere og mer aktuelle måter enn det vi ser i dag. Det er gjort noen halvhjertede forsøk av andre treningssenter på dette området, uten å lykkes. Vi har allerede lyktes med noe av dette på Nardo.[caption id="attachment_6015" align="aligncenter" width="2048"]

Tren Her på Nardo i Trondheim.

Mer enn et vanlig treningssenter: Tren Her på Nardo i Trondheim.[/caption]Løkke forklarer videre at de skal gjøre det meningsfylt å trene også andre steder enn inne på senteret, men fortsatt i regi av treningssenteret du er medlem på. En mobilapp er en måte å gjøre dette på.– TrenHer tilbyr en mobiltilpasset teknologi som måler biologisk alder og oksygenopptak. Til åpningen av vårt nye senter vil vi lansere en Premium-versjon av denne appen som vil være gratis for alle kundene på TrenHer. Appen er en treningshjelper som gjør det motiverende å følge et treningsopplegg både ute og på senteret. Dette åpner mange muligheter. Lykkes vi med dette tror jeg vi kan styrke omdømmet og utvide nedslagsfeltet betydelig. Husk at turgåing er Norges desidert mest populære aktivitet. Her er det mange potensielle kunder, sier han.

Motiverende treningsløsning

Til vinteren skal senteret i tillegg inn i et prosjekt som har som mål å løse inaktivitetsutfordringer i spesielt utvalgte grupper, som for eksempel ansatte i offshore og diagnosegrupper. Løkke håper denne løsningen blir så bra at andre sentre ønsker å benytte seg av den.– I det prosjektet skal det blant annet lages en motiverende treningsløsning som vises på skjerm. Det blir en videreutvikling av treningsvideoene våre. Vi har flere gode ideer, men vi må se hva som fungerer først. Den løsningen skal vi teste på det senteret som åpner på Angelltrøa 15. September, sier han.– Vi har med oss forskning fra NTNU inn i prosjektet, da vi har et mål om å gjøre det mest mulig effektivt for kunden. Det skal funke og gi den gode følelsen av å komme i bedre form. For å følge opp forskningen åpner vi en treningsklinikk, kalt Treningsklinikken, på TrenHer Angelltrøa. Det blir med en fulltids ansatt treningsfysiolog, som en shop-in-shop-løsning. Dette åpner mange muligheter både på TrenHer og for brukere av mobilappen. Medlemmer som ønsker ekstra hjelp og støtte kan få det på senteret, eller hvor som helst ellers i verden via mobilappen. Vi kan også tilby fysiologen til andre senters medlemmer via denne appen, fortsetter han.[caption id="attachment_6011" align="aligncenter" width="960"]

Åpner 15. september: TrenHers nye lokaler på Angelltrøa.

Åpner 15. september: TrenHers nye lokaler på Angelltrøa.[/caption]

Forskning, Teknologi og innovasjon

Løkke påpeker at han ikke har et ønske om å utkonkurrere andre sentre. Han viser til Virke sine rapporter om dystre tall og svikt i treningssenterbransjens inntekter, og mener at sentre bør tenke nytt for å endre dette.– Historisk sett har det skjedd svært lite innovasjon i treningssenterbransjen. Sentrene er blitt flere og slått seg sammen til større kjeder, men det er jo verken innovativt eller nyskapende. Vi ser på det som en spennende mulighet. Vi putter entreprenørskap inn i prosjektet, og holder øynene oppe for vinn-vinn-løsninger som samtidig bidrar til å løse inaktivitetsproblemet , sier han.– Vi har et hårete mål, men skal vi knekke koden må vi snu opp ned på treningssenterbransjen, avslutter Løkke.