By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Midt-Norges "eksklusive" internasjonale salgsklubb

Kjekt å vite
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

— Vår misjon er at vi skal dyrke frem gode internasjonale selgere

Det sier Vegard Strand, én av de to initiativtakerne bak UT Prosjektet – et salgs- og markedsprosjekt, som hjelper små og mellomstore teknologibedrifter opp og ut i verden.De siste ni årene har Vegard Strand og Willy G. Hernes hjulpet over 60 bedrifter til å øke sin omsetning, etablere seg internasjonalt, få nye kunder og øke sitt nettverk - et viktig kompetansehevingsprosjekt som kun finnes i Midt-Norge.[caption id="attachment_2451" align="alignright" width="300"]

Willy G. Hernes (f.v.), Knut Løkke (myworkout) og Vegard Strand skal møtes jevnlig det neste året. Forhåpentligvis vil møtene føre til at firmaet myworkout kommer seg opp og UT i verden. Foto: Marthe-Lise Lein[/caption]

Jevnlig oppfølging

Det hele startet tilbake i 2005 med at Innovasjon Norge, én av hovedsamarbeidspartnerne, stilte spørsmål rundt hvorfor det ikke ble noe av alle de prisvinnende teknologiselskapene i Trondheim.— Jeg fortalte dem da at årsaken er at de ikke kan selge. I de små selskapene er det ofte den dårligste programmereren som blir satt som salgssjef, sier Willy.Etter det fikk de to prosjektlederne en forespørsel om de kunne ha en konferanse innen salg for noen bedrifter.— Vi satte oss ned sammen med Innovasjon Norge og ble enige om at det beste ville være å følge opp bedriftene over en periode på ett år. Alle bedrifter har vært på en konferanse hvor en eller annen "sværing” forteller hvordan han fikk til å øke salget i bedriften sin, men uka etter er de tilbake til hverdagen igjen - og hva gjør de da? Spør Willy.— Det er mye bedre å møtes jevnlig, jobbe med dem og veilede dem gjennom et helt år, fortsetter han.Prosjektet ble med disse argumentene i bakhånd et kompetansehevingsprosjekt støttet av Innovasjon Norge, for firmaer som ville UT i verden – derav navnet UT Prosjektet.

Kun i Midt-Norge

UT Prosjektet har base i Trondheim, og er blitt et av Midt-Norges største nettverk av internasjonale teknologibedrifter. Det finnes ikke lignende prosjekter noe annet sted i landet.— Det nettverket vi bygger, betyr at nesten uansett hvor i verden du skal selge i dag, så har vi noen som har vært der før, og kan fortelle deg om det markedet, sier Vegard.Willy og Vegard har tidligere år tatt med ti firmaer i prosjektet, men i år er det tolv firmaer som har fått muligheten til å lære av de erfarne prosjektlederne.— Firmaene må ha et internasjonalt potensiale, ha noe spesielt ved seg og ha et team som vil UT i den store verden, sier Vegard om kriteriene firmaene må oppfylle for å få bli tatt med.[caption id="attachment_2463" align="alignright" width="300"]

Daglig leder i myworkout, Knut Løkke, deler erfaringer og målsettinger med resten av firmaene i prosjektet. Foto: Marthe-Lise Lein[/caption]

Lære av hverandre

I løpet av prosjektåret blir det arrangert flere samlinger. Den første for årets deltagere ble arrangert mandag 8. desember.— Hensikten med samlingene, som den vi hadde på mandag, er at de forskjellige firmaene skal lære hverandre å kjenne. Vi har sett at bedriftene får felles nytte av å kjenne hverandre og jobbe sammen, både på markedssiden, nettverkssiden og via felles kunder, sier Willy.Mandagen presenterte firmaene seg - fra start til målsettinger. Det var pauser med mange interessante diskusjoner, utveksling av kontaktinfo og avtaleinngåelser om fremtidige møter – til tross for at mange av bedriftene jobber innen helt forskjellige bransjer.— Man kan lære mye av et annet firma i en helt annen bransje, for det å drive et selskap og å drive salg og markedsarbeid har mange fellesnevnere uansett, sier Vegard.En ny arenaProsjektlederne sier at disse samlingene og konferansene har skapt en arena for internasjonalt salg og marked i Midt-Norge.— Det er mange som har ulike arenaer bedriftene må forholde seg til, men det er bare én arena for internasjonalt salg og markedsføring. Det er denne arenaen vi har skapt, og den manglet før vi begynte UT, fortsetter Vegard.Willy og Vegard har den siste tiden også inngått samarbeid med nye partnere. Dette har de gjort for å øke kompetansen og tjenestene som kan være viktig for bedriftene i prosjektet. De samarbeider med firmaer innen blant annet juss, patent- og varemerke beskyttelse, design og etableringer i utlandet. I tillegg skal de før jul innvie UT Huset - et eget bygg i det som er i ferd med å bli Trondheims teknologiske bydel; Sluppen.— UT Prosjektet har, sammen med sine meget gode og erfarne partnere, vært til stor nytte for de teknologibedriftene som har deltatt, og vi ser frem til å bli gode samarbeidspartnere for fremtidige teknologibedrifter fra Midt Norge som vil UT i verden, avslutter Willy og Vegard.For mer info, se utprosjektet.no

Firmaene som er med i prosjektet nå:

PMH (Petter's Marine Hydraulics)Norsk automatisering ASElproPiscadaPoseidonSapegmyworkoutFourCEnocoTech DamperAstiDynamisk helse