By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Myworkout er på TechInnovation i Singapore

Kjekt å vite
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

– Vi er nysgjerrig på hvor langt vi kan komme med budskapet vårt og produktene våre.

Hovedbilde: Foto av Sondre Jacobsen som var med på TechInnovation i 2014 og 2015.20 og 21 september går TechInnovation av stabelen i Singapore. Dette er Sørøst-Asias største teknologimesse, og Myworkout skal være tydelig til stede.– Vi må lære, skaffe oversikt, knytte kontakter og snakke med folk som har kunnskapen vi ikke har om markedet, sier daglig leder i Myworkout, Knut Løkke.Myworkout søkte om å få være med på turen tidligere i år, og ble trukket ut sammen med tre andre selskaper som heldig vinner av et reisestipend på 25 000. Det er NTNU som arrangerer turen, og det er et kriteria at selskapet er et ”Spin-Out”-selskap fra universitetet.[caption id="attachment_6093" align="alignright" width="237"]

IMG_1829 ø

Morten Øien, juridisk seniorrådgiver ved NTNU[/caption]

Der det hele startet

Det hele startet høsten 2012 da Morten Øien, juridisk seniorrådgiver ved NTNU, ble kontaktet av Dr. Khiang Wee LIM, Director Graduate Academy ved A*STAR.– Dr. LIM og jeg hadde en veldig god samtale. Han kom tilbake med tre forslag til muligesamarbeidsområder mellom NTNU og en del utvalgte Singapore-miljøer, sier Øien.To av forslagene allerede var i lupen til NTNU: studentutveksling og utnyttelse av Singapores gode doktorgradsprogrammer. Det siste forslaget var derimot noe Øien fattet interesse for og ville følge opp selv: Et mulig samarbeid mellom NTNU og IPI, et da nyetablert innovasjonsselskap med hovedformål om å bringe nye teknologier til Singapore.

TechInnovation

– I April 2013 signerte vi en strategisk samarbeidsavtale med IPI og november samme år dro vi tre stykker til Singapore. På den reisen fant vi ut at Singapore er et veldig spennende sted der det skjer mye på innovasjons- og entreprenørskapsfronten, sier Morten Øien.Da de tre utsendte kom tilbake fra reisen begynte Øien med å utvikle samarbeidet, og der kom TechInnovation inn i bildet.– Vi ønsket å ha en egen stand på TechInnovation, som er arrangert av IPI.Stand ble det, og i år har NTNU fått plass til fire utstillere som presenterer seks ulike teknologier på messen. TechInnovation varer i to dager, men Øien ønsket å få noe mer ut av turen dersom man først skulle reise så langt. Han bestemte seg for å lage et helt ukeprogram for turdeltakerne.[caption id="attachment_6098" align="alignnone" width="1268"]

Foto: Sondre Jacobsen

Foto: Sondre Jacobsen[/caption]

Internasjonal treningsarena

Når Øien satt og designet programmet var det viktigste for han å skape en internasjonal treningsarena for unge entreprenører med lovende teknologi.– De må bli gode på å opptre ute, der de skal selge teknologi. Det krever trening, påpeker han.[caption id="attachment_5014" align="alignright" width="300"]

Knut Løkke, daglig leder i Myworkout

Knut Løkke, daglig leder i Myworkout[/caption]Knut Løkke i Myworkout ser også på reisen, og TechInnovation, som en mulighet til å lære og knytte nye bekjentskap.– Vi vil lære, og vi må bygge nettverk for å lære av andre. Hva man får ut av et møte på en tur som dette kan være hva som helst. Plutselig har man en som vil samarbeide, sier han.Løkke påpeker at Myworkout har infrastrukturen for en eventuell utrulling av produktet, men at man må kjenne markedet godt for å spre et budskap. Det er enda en grunn til at nettverksbygging er en viktig del av reisen.– Hvis et møte ender med en mulighet på å spre budskapet kan alt skje. Det er det som er spennende med å dra på en sånn reise.[caption id="attachment_6097" align="alignnone" width="1016"]

Et utvalg av fjorårets stands på TechInnovation. Foto: Sondre Jacobsen

Et utvalg av fjorårets stands på TechInnovation. Foto: Sondre Jacobsen[/caption]

Kan endre framtiden

Løkke er spent på utfordringene som møter han i Singapore, og han håper reisen vil bidra til endre framtiden til Myworkout.– Vi går ikke inn i et marked uten å ha gjort noen tester og gjort oss kjent med det. Går vi inn i et marked må det være basert på kunnskap. La oss si at dette er første steget til en sånn kunnskapsbase, som danner grunnlaget for å gå inn i Asia. For å se stort på det, sier han.– Det er mange markeder i Asia, og dette kan være første steget inn i en stor strategisk ambisjonsøkning i Myworkout, avslutter han.