By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Myworkout GO + Apple Helse = 🤝

Appen
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

Endelig kan vi hente din data fra Apple Helse!

Dette vil gjøre det enda enklere for deg med Apple Watch å registrere din aktivitet i Myworkout GO. 

Hvordan fungerer det? 

Med Apple Helse kan vi hente treninger som er gjennomført med blant annet den innebygde treningsfunksjonen i Apple Watch.

Få det registrert i Myworkout GO! 

For at Myworkout GO skal kunne benytte seg av de nyttige dataene du velger å lagre i Helse Appen, må du tillate det. 

Gå til din Myworkout GO:

  • Gå til din profil 👤
  • Gå til Tredjepartsapper
  • Velg Apple Health ❤️
  • Sjekk av de de kriteriene du vil ha med videre i Myworkout GO ✅

Tredjepartsapper i Myworkout GO