By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Myworkout GO i rehabilitering av pasienter og brukere

Kjekt å vite
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

Høstens hospitering hadde som mål å vise Treningsklinikkens modell og metode for rehabilitering av ulike sykdomsgrupper, og hvor enkelt appen brukes for å hjelpe pasientene med å forbedre den fysiske kapasiteten.

Høsten 2021 var behandlere fra Sykehuset i Telemark og Rehabiliteringssenteret AiR på hospitering ved Treningsklinikken på Angelltrøa i Trondheim. Klinikken eies og drives av Myworkout og alle pasienter ved klinikken blir godt kjent med appen Myworkout GO.

Høstens hospitering hadde som mål å vise Treningsklinikkens modell og metode for rehabilitering av ulike sykdomsgrupper, og hvor enkelt appen brukes for å hjelpe pasientene med å forbedre den fysiske kapasiteten..

Trening som medisin 

Treningsklinikken har som fokusområde å benytte trening som medisin. I dag er det pasienter med revmatiske lidelser, parkinson sykdom, hjerte- og lungesyke, MS og covid-19 pasienter som henvises hit. Sykehuset i Telemark har nettopp startet opp et nytt døgntilbud med nettopp navnet “Trening som medisin”.  Formålet med prosjektet er å øke pasientenes fysiske kapasitet og redusere symptomtrykk gjennom høyintensiv trening.

Opplæring og innføring

Hospiteringen inneholdt innføring i hvordan treningsklinikken gir økt kunnskap og forståelse om
trening til pasientene gjennom undervisning, og hvordan treningsklinikken tar hensyn til
funksjonsnivå, sykdomsutvikling, behov og muligheter for å tilpasset treningsprogrammet til den
enkelte. Behandlerne fra Sykehuset Telemark og Rehabiliteringssenteret AiR fikk opplæring i hvordan
klinikkene selv kan benytte appen med sine pasienter. En praktisk innføring ble gitt før de fikk delta
på treningen sammen med pasientene.

Behandlerne er godt kjent med at fysisk aktivitet er viktig for å forebygge, behandle og for
rehabilitering av ulike sykdomsgrupper. For å måle progresjonen i kondisjonen utover hver enkelt
pasient og behandlers subjektive opplevelse eller direkte måling med maske, har det manglet et
verktøy.

Myworkout GO

Treningen som appen veileder til (4x4 intervaller) er godt kjent i denne sammenhengen fra før og
Sykehuset Telemark benytter metoden på døgntilbudet ved Nordagutu. Vi introduserer gratisversjonen
av appen for våre pasienter, og de kan velge om de ønsker å laste den ned, for så å ta den i bruk som et
verktøy for å fortsette treningen når de kommer hjem.

“De pasientene som har valgt å ta i bruk appen har gitt oss gode tilbakemeldinger. De synes det er et
veldig nyttig verktøy. Vi ser også at det bidrar til at pasientene etterhvert blir mer selvstendig i
treningen da de lett kan holde styr på tiden og intervalldragene selv.“

Marte Sletten Parkstad, Seksjonsleder ved Seksjon for rehabilitering, Nordagutu og Seksjon for fysio- og ergoterapi, Notodden ved Sykehuset Telemark.

Vil du ha hjelp av Treningsklinikken?