By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Myworkout har signert avtale med Helse Midt-Norge

Kjekt å vite
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

Myworkout AS samarbeider med offentlig helse for at folk skal leve et godt liv, på tross av sykdom

Myworkout AS har signert kontrakt med Helse Midt-Norge for de neste fire årene, med opsjon på ytterlige fire år. Selskapet vil gjøre folk friske med forskningsbasert trening.Treningsappen Myworkout GO blir nå medisin i Norge. Bedriften har signert en kontrakt med helse Midt-Norge på 8,7 millioner kroner årlig de neste fire årene, med opsjon på ytterlige fire år.Knut Løkke er gründer i bedriften. Han forteller at ideen til appen kom etter å ha jobbet med et industrielt forskings- og utviklingsprosjekt som skulle få ansatte til å bli mer motiverte til trening.

- Av alle metodene vi prøvde viste det seg at det var en test av brukerens biologiske alder som økte motivasjonen mest, forteller Løkke.

Appen instruerer hvordan man skal utføre treningsøkten.

- Myworkout GO har en stemme som forteller hvor lenge og intensivt du skal trene. Dette gjør treningen enklere å gjennomføre og sikrer at du trener effektivt. Etter at treningen er fullført forteller appen deg din biologiske alder. Målingen baseres på ditt maksimale oksygenopptak.

God oppfølgingMyworkout tilbyr en spesialisthelsetjeneste med 19 pasientplasser. Tilbudet er for pasienter med revmatisk sykdom, lungesykdom og hjertesykdom.

- Den typiske pasienten trener to til tre ganger per uke i ti til tolv uker fulgt opp av leger, sykepleiere, terapeuter og fysiologer. I tillegg til trening får pasienten også støtte innen ernæring og psykologi. Målet er at pasienten skal kunne leve et godt liv, sier gründeren.

Han forteller at avtalen med Helse Midt-Norge er viktig for at Myworkout kan utvikle seg videre.

- Befolkningsendringen og inaktiviteten er et faktum nasjonalt og internasjonalt. Samfunnet trenger bærekraftige løsninger for å møte dette. Med entreprenørskap, teknologi og forskning kan vi hjelpe folk både i Norge og i andre land, sier Løkke.

[caption id="attachment_6549" align="aligncenter" width="200"]

Daglig leder Knut Løkke forteller i et foredrag om selskapets internasjonale ambisjoner på Global Business Day 2017

Daglig leder i Myworkout Knut Løkke forteller i sitt innlegg i Global Business Day 2017 om bærekraftig medisin som en global mulighet.[/caption]Forebyggende treningNoen av de vanligste sykdommene som kan behandles med trening er hjerte- og karsykdommer, kols, diabetes type to og muskel- og skjelettlidelser.

- I tillegg kan trening virke forebyggende. Men noen trenger mer starthjelp og oppfølging enn andre, sier han.

I dag har cirka 60 000 lastet ned gratisappen. I tillegg har selskapet 1000 betalende privatkunder gjennom appen.

- Dette er stort sett kunder som selv har tatt initiativ til å laste ned appen og kommet i gang med treningen. Framover kommer vi også til å satse på bedriftsmarkedet og i offentlig helsesektor, forteller Løkke.

Beste tilbudetHelse Midt-Norge mottok i alt 15 tilbud fra leverandører på ulike rehabiliteringstjenester. Flere

- Grunnen til at vi valgte å inngå en avtale med Myworkout var at det var den bedriften som for pasientgrupper med revmatiske sykdommer, hjertesykdommer og lungesykdommer hadde det beste tilbudet når vi så på kvalitet, pris og geografisk tilgjengelighet samlet, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge, Henrik A. Sandbu.