By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Myworkout mottar støtte til IFU-prosjekt

Kjekt å vite
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

Denne uken ble det kjent at Myworkout får støtte av Innovasjon Norge til å gjennomføre et spennende prosjekt

— Dette er ikke gjort før, noe som betyr at vi tar en stor risiko, men nå har vi vært så heldige at vi har fått med Innovasjon Norge til å redusere den risikoen i vårt prosjekt, sier daglig leder i Myworkout, Knut Løkke.IFU står for Industriell forskning- og utviklingskontrakt, og er «en tilskuddsordning som skal bidra til utvikling av nye produkter og løsninger som fører frem til internasjonal markedsuksess. Ordningen bygger på en samarbeidsavtale mellom en leverandørbedrift - som er den som søker om tilskudd - og en kundebedrift» (Kilde: Innovasjon Norge).

Kriterier

Selve prosjektet har som mål å bedre utholdenheten og styrken til de ansatte i kundebedriften, som er Powel AS.[caption id="attachment_2538" align="alignright" width="300"]

Daglig leder, Knut Løkke, sier Myworkout ikke kunne gjennomført dette prosjektet uten støtten fra Innovasjon Norge.

Daglig leder, Knut Løkke, sier Myworkout ikke kunne gjennomført dette prosjektet uten støtten fra Innovasjon Norge.[/caption]Powel AS er en ledende leverandør av programvareløsninger til energiselskaper, entreprenører og offentlig sektor. De har 350 ansatte fordelt over flere land, og et samarbeid vil gi Myworkout muligheten til å utvikle et sluttprodukt som vil appellere til flere kulturer, språk og på tvers av landegrenser.— Dette er et eksempel på hvordan universitetenes hovedrolle rundt forskning og formidling kan tilbakeføre verdier til befolkningen gjennom samarbeid med næringslivet. I dette tilfellet er det helse, bedre og lengre liv og flere arbeidsplasser for Norges befolkning som blir resultatet etter IFU-prosjektet, sier Løkke.— Powel vil faktisk være den første bedriften i verden som får ta del i en vitenskapelige basert kommersiell løsning som gir de ansatte lengre og bedre liv! Vi har allerede fått internasjonal oppmerksomhet rundt dette konseptet, legger han til.For å søke om støtte til IFU-prosjekter er det en del kriterier som må oppfylles. Den avtalen som inngås med Powel AS skal være forpliktende, og Myworkout skal i løpet av prosjektet få tilgang til ny kompetanse, globale nettverk, strategiske partnere og internasjonale markeder.Powel AS på sin side, skal få tilgang til teknologi og ressurser de ellers ikke ville hatt. I dette tilfellet i form av internasjonalt anerkjent medisinsk forskning og unike teknologiske løsninger.— Vi har laget et konsept som har fått inngrep hos norske bedrifter, og har markedsavklart at det virkelig er et behov for det vi tilbyr, sier den daglige lederen.— Vi har også samlet et team som kan løse de tekniske utfordringene sammen med kunden og lage et prosjektløp sammen med Innovasjon Norge, føyer han til.

Måleparametere

For å dokumentere effekten av prosjektet er det besluttet å opprette tre måleparametere som skal benyttes før, underveis og etter prosjektet er fullført.— Vi skal se på biologisk alder og deltakelse av aktive og inaktive ansatte. I tillegg ønsker vi å se hvor mye kunnskap de ansatte sitter igjen med etter prosjektet, sier Løkke.Han forklarer videre at parameterne er valgt ut for å kunne kartlegge evnen de ansatte får til å ta vare på egen helse, og at det å benytte seg av Myworkout gir en dokumentert helsegevinst.

Viktig støtte

Løkke sier støtten fra Innovasjon Norge er helt nødvendig. Spesielt i Norge som er et dyrt land å drive innovasjon i, hvis man ikke benytter seg av de støtteordningene som er tilgjengelig.— Et prosjekt av den størrelsen her hadde ikke vært mulig å iverksette uten støtten fra Innovasjon Norge, påpeker Løkke.— De har en utrolig viktig rolle når det gjelder å stimulere til nyskapning. Spesielt for nyetablerte bedrifter, avslutter han.