By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Myworkout utvikler vitenskapsbasert trening

Forskning
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

Forskningsrådet støtter prosjektet som har et budsjett på hele 36 millioner.

Myworkout fikk tidligere i år innvilget IFU prosjektet ”Trening som medisin” av Innovasjon Norge. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund, og har som mål å utvikle diagnosespesifikk trening som medisin for personer med muskel- og skjelettplager.I tillegg til støtten fra Innovasjon Norge, søkte Myworkout støtte fra Forskningsrådet. Nylig fikk Myworkout godkjent SkatteFUNN-søknaden og mottar hele 7,2 millioner kroner i støtte. Dette gir en mulighet til å øke innsatsen i prosjektet, som har som mål å utvikle en forskningsbasert treningsløsning for å motivere og instruere grupper som ikke trener til vanlig.Klikk her for å lese mer om Myworkout.

Fra inaktiv til aktiv

”Prosjektet skal avdekke og utvikle løsninger for de faktorer som utgjør hindre for at bruker ikke gjør seg kjent med muligheter for å bedre egen helse, samt kvalifisere og pilotere en skalerbar og universalt tilgjengelig løsning for den inaktive delen av befolkningen.” Hentet fra Myworkouts søknad til Forskningsrådet.

Myworkout har som visjon å løse innaktivitetsproblemet i verden, og støttemidlene fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet vil i stor grad bidra til å jobbe mot dette målet.– Prosjektet går ut på å spesialtilpasse den forskningsbaserte treningsappen vår «Myworkout GO» til diagnosegrupper og skiftarbeid, som eksempelvis offshorearbeidere, forklarer Knut Løkke, daglig leder i Myworkout.– I diagnosegruppen revmatisme, muskel og skjelett er potensialet 1 million nordmenn, 40% av alle sykmeldinger og 73 milliarder årlige besparelser for AS Norge, fortsetter han.[caption id="attachment_5014" align="aligncenter" width="1920"]

Knut Løkke, daglig leder i Myworkout, har store forventninger til prosjektet forskningsrådet støtter med 7,2 millioner kroner.

Knut Løkke, daglig leder i Myworkout, har store forventninger til prosjektet forskningsrådet støtter med 7,2 millioner kroner.[/caption]Produktet som blir utviklet vil gjøre det mulig for sluttbrukeren å få personlig trening med høy kvalitet og oppfølging via hardware, som for eksempel smarttelefon og datamaskin. Brukerne får i tillegg til kvalitetssikret instruksjon tilgang til en biologisk alder test, som bruker sensorikk i mobiltelefonen til å si noe om helsetilstanden til testeren. Myworkout er de første i verden som har utviklet en slik test.Klikk her for å lese flere nyheter fra Myworkout.

Budsjett på 36 millioner

Lønn til ansatte utgjør brorparten av kostnadene i prosjektet, som har et budsjett på hele 36 millioner. Det er et resultat av at det er mange mennesker involvert. Det er rekruttert mennesker fra seks forskjellige land med bachelor-, master-, doktor- og professorgrader.– Prosjektet krever topp internasjonal kompetanse innen flere fagfelt. Vi har vurdert over 100 kandidater i løpet av det siste halvåret, sier Løkke og fortsetter:– Myworkout er et gründerselskap der eierne tar en betydelig risiko. At Forskningsrådet bidrar med 20% av prosjektkostnadene gjør at vi kan ansette flere og øke verdiskapingen. Det øker sjansen for å lykkes.

Vitenskapsbasert trening

"Vår visjon i dette spennende prosjektet er at alle som får eller lever med en revmatisk diagnose får tilbud om diagnosespesifikk trening på nett, og at vi kan inspirere til at det blir utviklet diagnosespesifikk trening for andre sykdommer. NRF vil bidra til at våre medlemmer får mulighet til å bli en enda bedre helseminister i eget liv." – Generalseretær NRF, Tone Granaas, da IFU-prosjektet ble innvilget av Innovasjon Norge.

Forskningen bak treningsløsningen kommer fra professorer i medisin Jan Hoff og Jan Helgerud. I over 25 år har de forsket på helseeffekten av trening, og har til sammen over 100 publiseringer på PubMed. De to professorene skal sikre kvaliteten i prosjektet, og sørge for et troverdig sluttprodukt som baserer seg på forskningsresultater.– Mine forventninger til prosjektet er at vi klarer å lage et konkret sluttprodukt som evner å skape målbare verdier for oss og brukerne innen prosjektet er fullført, forklarer Løkke.– Potensialet for prosjektet er formidabelt, både for oss og folkehelsen. Sammensetningen av forskning, teknologi og kommersiell erfaring gjør prosjektet unikt i sitt slag, avslutter han.