By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Produktive og friske ansatte 🌪

Kjekt å vite
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

Hvorfor gjør fysisk aktivitet oss mer produktive og mindre syke?

Hvorfor gjør fysisk aktivitet oss mer produktive og mindre syke? Det er noe mange har forsket på om og om igjen. Som om det ikke skulle være sant det man fant ut den første gangen 🤔 Er det for godt til å være sant? Er løsningen for enkel? Svaret fra forskningen skal du få et kjapt sammendrag av her👇

AV MARIT SOFIE EMAUS

Enklere å utføre oppgaver

Jan Hoff, professor i medisin, har utgitt mer enn 100 forskningsartikler om trening og fysiologi. Ifølge han er det ingen tvil om at fysisk aktivitet har positiv effekt på sykefravær og helsen til ansatte. Kan fysisk aktivitet være svaret på hvordan bedrifter kan redusere sykefravær og skape høyere produktivitet? Jan Hoff svarer:

"Fysisk aktivitet som gir deg bedre fysisk form vil føre til lavere arbeidsbelastning og på den måten øke produksjonsevnen. Vi kan se en sammenheng mellom fysisk aktivitet og sykefravær fordi fysisk ​aktivitet fører til bedre helse og positive akutte effekter som økt velvære og mindre smerter. Samlet sett vil disse effektene styrke arbeidsevnen, og dermed redusere sykefravær og øke produktiviteten."

Oversatt fra “forsk” til norsk, så betyr alt dette 👆 at jo bedre fysisk form du er i, jo mindre koster det deg å utføre en oppgave - være seg stor eller liten. Med andre ord - du vil vare lengre! 

Tren og få en bedre dag

Deltagere av en studie utført av Department of Exercise, Nutrition and Health Science ved universitetet i Bristol og Carnegie Faculty and Sport ved universitet Leeds Metropolitan, ble bedt om å trene i lunsjen. De fikk selv velge hva de skulle trene. De skulle daglig rapportere om sin opplevelse av seg selv, arbeidsdagen og dagen forøvrig. Studien viser at for alle deltakerne i studien (201 stk) hadde en bedre dag, de dagene de trente. De rapportere at de ble mer opplagte, glade, produktive og hadde mye mer energi til alle oppgavene på jobb, men også til livet ellers. 

Lavere sykefravær

En annen studie basert på en rekke data fra tidligere år, spørreskjemaer og telefonintervjuer samt en studiepopulasjon på 1789 arbeidstakere fra 34 selskaper viser at fysisk aktivitet tre ganger i uken med høy intensitet har en positiv effekt på sykefraværet. Arbeidstakere som ikke hadde noen form for høyintensitetstrening hadde flest fraværsdager. De som hadde tre treningsdager i uken, hadde færrest dager borte fra jobben. Kjekt å vite 🤓

Knytt på deg skoene og bli andpusten. Jeg skal love deg at sistnevnte tar særdeles mye mindre av tiden din enn å lese all forskningen på området 🤷🏼

Trening med jobben

Kontakt oss for en uforpliktende prat

👩🏼‍💻 Christine Hammeren
📧 christine@myworkout.no
📱 +47 482 06 447

🧑🏼‍💻 Bjarne Kosberg
📧 bjarne@myworkout.no
📱 +47 922 60 650

Eller

Ta meg til kontaktskjema!