By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Slik kan du måle din biologiske alder, både ute og inne.

Appen
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

Myworkout GO er den eneste appen i verden som kan måle maksimalt oksygenopptak (VO2 max) og biologisk alder med så lav feilmargin at det kan brukes til medisinske formål. Din VO2 max sier mer om din helse enn noe annet parameter vi kjenner til. Slik beregner appen din biologisk alder basert på din kondisjon:

Hvordan kan appen måle din kondisjon utendørs?

Appen beregner VO2max og biologisk alder ved å måle hvor mye arbeid du klarer å utføre under en standard 4x4-minutter høyintens intervalløkt. Det gjøres ulikt utendørs, på mølla og ved apparat. 

Utendørs bruker appen GPS-data og barometerdata, sammen med data fra høydemeterkart for å beregne farten og stigningen du har under intervall-dragene. Basert på disse dataene vet appen noe om arbeidet du klarer å utføre og dermed måle din kondisjon i form av maksimalt oksygenopptak. 

Hvordan måle din kondisjon på mølle?

På mølle bruker appen stigningen og farten du registrerer for intervall-dragene til å beregne arbeidsmengden, og ut i fra dette din kondisjon. Under dragene skal du bli svett og godt andpusten, men du skal ikke stivne eller oppleve annet ubehag.

Når aktiviteten er ferdig vil du bli bedt om å legge inn stigning og hastigheten du holdt i de ulike dragene. 

Hvordan måle din kondisjon på apparater?

Mange foretrekker å trene med apparater som måler watt. Du kan fint måle biologisk alder også med disse apparatene, men husk å velge et apparat som setter begge beina i aktivitet. 

Anbefalte apparater: 

  • Romaskin
  • Sykkel (Spinning, ergometer)
  • Elipsemaskin

I appen Myworkout GO kan du gjennomføre en biologisk alder-test på watt-maskin ved å starte aktiviteten og følge instruksjonene fra stemmen i appen. Målet er å finne et Watt-nivå du kan ligge på i alle de 4 minuttene i de 4 dragene. (Du skal bli svett og godt andpusten, men du skal ikke stivne eller oppleve annet ubehag).

Når aktiviteten er ferdig vil du bli bedt om å legge inn watt-nivået du holdt i de ulike dragene. Vi trenger også din vekt for å kunne beregne din biologiske alder basert på watt.   

Hvorfor er det ikke er nødvendig å måle puls?

For noen er det kjekt og motiverende å bruke pulsmåler når de trener, for andre ikke. Med Myworkout GO kan du selv velge om du vil bruke pulsen som veiledning eller ikke. Begge deler fungerer like godt. Uten pulsmåling bruker du kroppens egne signaler til å styre intensiteten. I intervallene skal du puste tungt, ikke ha mulighet til å snakke i hele setninger, uten å kjenne ubehag.

For å få utbytte av en pulsmåler trenger du å vite makspulsen din. Om du liker å ha kontroll over treningsøkten din kan en pulsmåler være til nytte, men da er det viktig at du vet hva makspulsen din er. Om du ikke vet hva makspulsen din er, får du ingen utbytte av å bruke pulsmåler. Husk at det ikke finnes noen snarvei for å finne makspulsen din. Metodene hvor man kalkulerer seg fram til makspuls basert på formler og alder er svært unøyaktig. Det er store individuelle forskjeller på makspuls for alle med samme alder. Derfor er det viktig at makspuls måles under aktivitet. Du kan bruke appen til å få testet din makspuls 👇

Slik tester du din makspuls