By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Tren hvor du vil med Myworkouts videoer 💃🏻

Appen
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

Myworkouts treningsvideoer er flyttet fra appen, men de er på ingen måte borte!

Bruk av video

Av og til er det godt at noen bare forteller deg hva du skal gjøre. Også når det kommer til trening. Mange av våre brukere er glade i videoen som har vært tilgjengelige i appen. Vi har flyttet disse for å gjøre plass til nyheter i appen ⚡️.

Hvor finner jeg videoene nå?

Videoene har vi flyttet til go.myworkout.com. Her vil du også få full oversikt over dine aktiviteter og konkurranser.

Hvordan logger jeg inn?

Du logger inn på go.myworkout.com med samme brukernavn og passord som det du har i appen 👌. Logg inn og logg treningen du gjør i appen🙌