By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Trener til Ironman med Myworkout

Brukerhistorier
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

Se video av hvordan Christian Kvatningen (39) bruker Myworkout GO mot målet om å sette personlig rekord i Ironman.

[embed]https://vimeo.com/230482107[/embed]Christian Kvatningen (39) jobber til daglig som brannmann. Han er også utdannet sykepleier, men jobber kun deltid og ved tilkalling som sykepleier. Han er mest motivert til jobben som brannmann. Christian har hele livet vært aktiv. Først med fotball, men etterhvert også med boksing og kickboksing. Christian er blant tidligere norgesmester i boksing og europamester i kickboksing.Nå trener Christian til Ironman med Myworkout GO. Målet er å sette personlig rekord.

http://blog.myworkout.no/statoil-oppslutning-myworkout-go/