By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Trening er bærekraftig medisin

Forskning
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

23.-24. juni ble bærekraftfestivalen arrangert i Hurdal og vår samarbeidspartner, Jan Hoff, var én av foredragsholderne

Torsdag 23. Juni og fredag 24. Juni var vår samarbeidspartner, Jan Hoff, på bærekraftkonferansen i Hurdal. En konferanse som fokuserte på det de selv beskriver som ”Den sjette bølgen”, også kalt ”Den grønne bølgen”.

Trening er bærekraftig medisin

Hoff er professor i medisin og jobber til daglig på Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk ved NTNU og ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved St. Olavs Hospital. Under konferansen holdt han et foredrag kalt ”Trening er bærekraftig medisin; Ta livsutfordringene ved roten”, og handlet om hvordan man kan leve et bærekraftig, langt og sykdomsfritt liv ved å trene regelmessig.– Jeg snakket om hvordan trening kan brukes mer effektivt, langt billigere og dermed er mer bærekraftig enn medisiner til behandling av de største livsstilsykdommene, forklarer Hoff.Ønsker du å lære mer om effektiv og helsefremmende trening? Les mer på myworkout.no. [caption id="attachment_5987" align="aligncenter" width="1512"]

Jan Hoff etter foredraget

Jan Hoff etter foredraget på årets konferanse.[/caption]

Den grønne bølgen

Hurdal kommune har som mål å være spydspissen i den bærekraftige utviklingen, og skriver selv at de vil bli Norges første ”plussamfunn”, et karbonnøytralt samfunn med økonomisk vekst og økt livskvalitet. Derfor finner denne store konferansen sted i kommunen i Akershus.Årets konferanse i Hurdal rettet seg i hovedsak mot beslutningstakere og ledere innenfor politikk, kommuner, næringsliv, forskning, akademia og organisasjoner, og alle de 21 foredragsholderne hadde forskjellig vinkling på hvordan vi kan oppnå et bærekraftig samfunn – både sosialt, økonomisk, teknologisk, miljømessig og sist, men ikke minst, hvordan man kan leve et bærekraftig liv.Klikk her for å lese mer om konferansen og foredragsholderne.