By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Troll B trener med Myworkout

Brukerhistorier
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

Hvordan trene når du er ute på plattform? Troll B deler sine erfaringer.

Hvordan trene når du er ute på plattform? Troll B var med på forskningsprosjekt for å teste ut en treningsløsning for offshore, og trener fortsatt med Myworkout både ute på plattform og hjemme. Her deler de sine erfaringer med Myworkout.

Tilpasset offshore og maritim industri

Myworkout har utviklet en tilpasset treningsløsning for offshore og maritim industri. Dette ble gjort gjennom et industrielt forsknings- og utviklingsprosjekt med Troll B-plattformen. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med NTNU, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Prosjektet gikk ut på at Myworkout skulle utvikle en forebyggende vedlikeholdsløsning av menneskelig personell i offshore- og maritim industri, som kan dokumentere fysisk helsetilstand med vitenskapelig presisjon. Du kan lese mer om prosjektet her.

Ansatte på Troll B deler sine erfaringer

En gjeng med 15 ansatte meldte seg på til forskningsprosjektet sammen med oss. Det ble gjort grundig testing før og etter en treningsperiode for å måle effekten på den fysiske formen til ansatte. Den eneste oppfølgingen underveis var appen Myworkout GO. Inge Brigt Gytri og Geir Taklo var to av de som deltok i prosjektet, og med imponerende resultater. I prosjektperioden ønsket vi å se hvor mye ansatte klarte å øke sitt maksimale oksygenopptak, og dermed redusere sin biologiske alder.

https://www.youtube.com/watch?v=aFwB6BZeEbw

Geir og Inge Brigt fra Equinor deler sine erfaringer med å bruke Myworkout GO. "Fra 70 år til 33 år i biologisk alder," Geir.

Hvorfor ble du med på forskningsprosjektet?

"Jeg begynte med å ta dette ved å ta det i bruk ute i havet. For ca. et år siden, da gikk jeg ned for telling med akutt hjerteinfarkt og hjertestans. Etter at jeg kom meg på beina der, så bestemte jeg meg for at jeg skal gjøre mitt i hvert fall for at dette ikke skal skje flere ganger. Og der er trening med 4x4 et veldig viktig verktøy, som jeg ser det nå," forteller Inge Brigt Gytri. Han jobber i Troll B sin operasjonsgruppe og har kontorjobb på Sandsli.

"Jeg hadde elendig kondisjon. Det visste jeg jo fra før, og jeg ikke hadde trent kondisjon siden 2000, så jeg visste formen var elendig. Det var litt derfor jeg meldte meg på også, fordi da måtte jeg fullføre," sier Geir Taklo, prosesstekninger på Troll Bravo.

Geir og Inge Brigt på Sandsli

Hva har du oppnådd med treningen?

"Jeg var 70 år i biologisk alder når jeg begynte og jeg kom ned i 33 år litt etter et halvår. Oksygenopptaket var vel på 32, og har vært oppe i 43. Det å gå ifra kontrollrommet og opp til matsalen det skal jo være en glede. Det er lettere å gjøre det nå enn det var for et år siden, så jeg merker i hvert fall tydelig at det å gå i trapper er mye enklere," forteller Geir.

"Jeg kjenner kroppen kommer i bedre fysisk form. Jeg klarer mer. Jeg klarer å løpe mer i motbakken enn tidligere," legger Inge Brigt til.

Inge Brigt på tredemølla

Hva synes du om appen Myworkout GO?

"Må si jeg bruker appen nesten hver gang jeg er ute og trener. Spesielt de 4x4-intervalløktene. Jeg synes det er veldig kjekt å se at utviklingen går riktig vei. At vi blir bedre, og at det virkelig har effekt dette. Og da tenker jeg det er verdt å bruke den tiden på trening," Inge Brigt.

"Jeg synes det er egentlig greit, fordi man blir liksom litt passet på. Det føler i hvert fall jeg. Da tvinger du kanskje deg selv til å trene litt mer. Alle har godt av å trene, selv om det er et ork. Men får en koblet seg til appen, for å se effekten av å trene, så ville kanskje flere ha trent," avslutter Geir.

Se video fra ansatte på plattformen her 👇

https://vimeo.com/230895991

Oracle sin opplevelse av Myworkout