By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Student?

Vi søker studenter med teknisk kompetanse til å utvikle integrasjon til tredjeparts sensorer som for eksempel Suunto, Samsung Health og Google Fit.
Vi har fra før integrasjon med Polar, Garmin, Fitbit og Apple.

Vi søker også studenter med kompetanse innen markedsføring til å utvikle og gjennomføre A-B testing av markedsmateriell i nye markeder.

For å søke om å bli med i en av våre studenprosjekter ønsker vi at du sender en søknad med en beskrivelse av kvalifikasjoner og interesser til knut@myworkout.no .

Om selskapet
Myworkout er et norsk vekstselskap.
Målet til Myworkout er å redde verden fra inaktivitet ved å redusere biologisk alder med 1 milliard år innen 2030, som vil gi 1 milliard kvalitetsjusterte leveår til befolkningen over de neste fire tiårene og oppnåelse av FM’s bærekraftmål nr 3.4. Hittil har vi klart å redusere biologisk alder med 121 tusen år.

Selskapet ble gründer i 2014 av seriegründere med kommersiell erfaring og noen av verdens fremste forskere fra det nobelprisvinnende fakultet på NTNU.
Selskapets ansatte teller i dag 26 årsverk bestående av teknologer, fysiologer, psykologer og markedsførere. I 2022 ble Myworkout GO-appen kvalitetsgodkjent som digital trening som medisin av Helsedirektoratet.

Myworkout har en global vekststrategi inn mot helseforetak, bedrifter og internasjonale forsikringsselskaper, med en målrettet og effektiv digital tjeneste. Myworkout leveres i dag til bedrifter som vil nå bærekraftsmålene for sin bedrift, med motiverende aktivitetskampanjer for de ansatte.