By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Har du råd til at dine ansatte ikke trener?

Forskning
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

Vi har alle hørt uttrykket "treningsglede", men visste du at trening også kan gi bedre resultater på jobb? Det har blitt bevist om og om igjen at en sunnere livsstil kan redusere antall sykedager og helseplager blant ansatte, noe som ikke bare sparer bedriften for kostnader, men også samfunnet som helhet. I denne artikkelen skal vi se på hvor mye din bedrift og samfunnet kan spare ved å oppmuntre til trening på jobben, samtidig som vi tar en titt på de mange fordelene det gir.

Samfunnsøkonomisk gevinst

Det er ingen tvil om at inaktivitet koster samfunnet dyrt. Nordmenn blir stadig mindre aktive, og derfor har vi en lang vei å gå for å oppnå anbefalt aktivitetsnivå. Helsedirektoratet anbefaler at voksne mellom 18 og 64 år får minst 150 til 300 minutter moderat intensitet trening per uke, eller 75 til 150 minutter med høy intensitet. Myworkout anbefaler så lite som 32 HIT-minutter i uka, og hvis vi kan oppnå dette, kan vi spare samfunnet for opptil 455 milliarder kroner årlig!

Årsakene til denne enorme økonomiske gevinsten er mange, men blant dem finner vi at aktive personer generelt sett er mer engasjerte samfunnsborgere og har lavere helsekostnader. Helseutgiftene spiller en stor rolle her, ettersom det ble brukt omtrent 288 milliarder kroner på helseutgifter til nordmenn i 2013, tilsvarende nesten 57 000 kroner per innbygger.

Inaktivitet kan føre til en rekke livsstilssykdommer, og over 40 prosent av den norske befolkningen lever nå med høy risiko for å utvikle disse sykdommene, noe som påvirker livskvaliteten negativt og kan forkorte livet. Nå skal det sies at hele Norges befolkning ikke kan, av forskjellige årsaker, følge disse anbefalingene, eller gi de samme økonomiske avkastningene – uansett hvor mye de trener. Det gir derimot en indikasjon på hvor mye inaktivitet koster samfunnet.

Bedriftsøkonomisk gevinst

En annen grunn til den samfunnsøkonomiske gevinsten er at aktive personer har høyere arbeidskapasitet enn inaktive. Dette betyr at produktiviteten øker, noe som er til fordel både for den enkelte bedrift og samfunnet som helhet. Men hva betyr egentlig økt arbeidskapasitet for en arbeidsgiver?

De 40 prosentene som har, eller er i risikosonen for å utvikle livsstilssykdommer er mindre effektive på jobb, har flere sykedager og koster en arbeidsgiver, eller samfunnet, nesten 2000 kroner per dag de er borte fra jobb. Finn ut hvor mye din bedrift potensielt kunne spart ved å investere i sine ansatte.

Trening i arbeidstiden

I 2011 la svenske forskere frem en rapport som viste at det vil være lønnsomt for bedrifter å la sine ansatte bruke litt av arbeidstiden sin på trening. Nettopp fordi den tiden de ansatte bruker på trimrommet, blir veid opp av økt produksjon og færre sykedager. Bedriften der forsøket ble gjennomført økte med andre ord produksjonen sin, uten å øke antall ansatte – kun ved å la de bruke tid på å trene.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har også tatt for seg en rekke undersøkelser om aktivitetsnivå knyttet opp mot arbeidskapasitet. Deres konklusjon er også at fysisk aktivitet gir en signifikant effekt på produktiviteten.

Ikke bare kroner og øre

Det er ikke bare en økonomisk gevinst ved at ansatte i en bedrift begynner å trene. Det er også positivt for arbeidsmiljøet. Ansatte som trener er mer positive, tar lettere på utfordringer og bidrar generelt til et bedre miljø på arbeidsplassen.

Fysisk aktivitet er spesielt gunstig for hjernens eksekutive funksjoner, som er hjernens evne til problemformulering, organisering, planlegging og gjennomføring av oppgaver. Slike funksjoner har vesentlig betydning for fungering i dagliglivet generelt og arbeidslivet spesielt.

Konklusjon

Så nå må vi spørre oss selv: Har vi råd til at våre ansatte ikke trener? Vi har sett hvor mye din bedrift og samfunnet kan spare, både økonomisk og i form av et bedre arbeidsmiljø, ved å oppmuntre til fysisk aktivitet. Det er på tide å ta tak og inspirere dine ansatte til å trene regelmessig. Ta kontakt med oss i dag for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg å implementere en effektiv treningsordning på arbeidsplassen. Sammen kan vi øke produktiviteten, redusere sykedager og skape en sunnere og mer engasjert arbeidsstyrke. Snakk med oss i dag, og ta det første skrittet mot en mer aktiv og suksessfull bedrift!

Kilder:

Employee Self-rated Productivity and Objective Organizational Production Levels, Effects of Worksite Health Interventions Involving Reduced Work Hours and Physical Exercise (2011), Ulrica von Thiele Schwarz and Henna Hasson

Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet. Innspill til departementets videre arbeid for økt fysisk aktivitet og redusert inaktivtet i befolkningen (2014), Helsedirektoratet

Innspill til ny oppdatering av reduserte helsekostnader for gående og syklende, samt konsistensvurderinger av verdsetting av liv og helse anvendt i ulike sammenhenger i Statens vegvesens Håndbok 140 (2014), Helsedirektoratet

Er det mulig å beregne verdien av liv og helse? (2014), Helsedirektoratet

Fysisk aktivitet gir stor gevinst (2014), Norsk Helseinformatikk

En samfunnsøkonomisk analyse av et tilbud om tre timers fysisk aktivitet i uka i den betalte arbeidstiden (2010), Kristoffer Koren Sørvang

Unhealthy diets & physical inactivity (2009), Verdens Helseorganisasjon

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.