By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Q&A

Dette lurer andre på

Jeg får ikke koblet til pulsmåler, hva gjør jeg?

Hvis din pulsmåler støtter bluetooth kan den kobles med Myworkout GO.

Ikke alle pulsmålere kan være koblet til mer enn en enhet av gangen. Det vil si, hvis du har en treningsklokke som også er koblet til pulsmåleren du vil legge til i appen, så vil ikke dette la seg gjøre. Da må du koble pulsmåleren fra klokken din før du kobler den til Myworkout GO.

Hvorfor er det ikke er nødvendig å måle puls?

For noen er det kjekt og motiverende å bruke pulsmåler når de trener, for andre ikke. Med Myworkout GO kan du selv velge om du vil bruke pulsen som veiledning eller ikke. Det fungerer utmerket også uten pulsmåling. Uten pulsmåling bruker du din egen pust til å styre intensiteten. I intervallene skal du puste tungt uten å kjenne ubehag. For å få utbytte av en pulsmåler trenger du å vite makspulsen din Om du liker å ha kontroll over treningsøkten din kan en pulsmåler være til nytte, men da er det viktig at du vet hva makspulsen din er. Om du ikke vet hva makspulsen din er, får du ingen utbytte av å bruke pulsmåler.Husk at det ikke finnes noen snarvei for å finne makspulsen din. Metodene hvor man regner ut makspuls er svært unøyaktig, da det er store individuelle forskjeller på makspuls.

Hvordan evaluere din kondisjon utendørs?

Utendørs bruker appen GPS-data og barometerdata, sammen med data fra høydemeterkart for å beregne farten og stigningen du har under intervall-dragene. Basert på disse dataene kan appen veldig nøyaktig måle din kondisjon i form av maksimalt oksygenopptak.

Hvordan evaluere din kondisjon på mølle?

På mølle bruker appen stigningen og farten du registrerer for intervall-dragene til å beregne arbeidsmengden, og ut i fra dette din kondisjon. (Under dragene skal du bli svett og godt andpusten, men du skal ikke stivne eller oppleve annet ubehag). Når aktiviteten er ferdig vil du bli bedt om å legge inn stigning og hastigheten du holdt i de ulike dragene.

Hvordan evaluere din kondisjon på apparater?

Mange foretrekker å trene med apparater som måler watt. Du kan fint måle biologisk alder også med disse apparatene, men husk å velge et apparat som setter begge beina i aktivitet.  Anbefalte apparater:

  • Romaskin
  • Sykkel (Spinning, ergometer)
  • Ellipsemaskin

I appen Myworkout GO kan du gjennomføre en biologisk alder-test på watt-maskin ved å starte aktiviteten og følge instruksjonene fra stemmen i appen.  Målet er å finne et Watt-nivå du kan ligge på i alle de 4 minuttene i de 4 dragene. (Du skal bli svett og godt andpusten, men du skal ikke stivne eller oppleve annet ubehag). Når aktiviteten er ferdig vil du bli bedt om å legge inn watt-nivået du holdt i de ulike dragene. Vi trenger også din vekt for å kunne beregne din biologiske alder basert på watt.

Hvordan beregner appen VO2max så nøyaktig uten at du må oppgi vekt?

Til forskjell fra direktemåling av VO2max med maske, hvor målingen gir kroppens totale maksimale oksygenforbruk som må deles på kroppsvekt for å få VO2max i milliliter per kilo kroppsvekt, måler appen arbeidet du klarer å utføre i løpet av en standardisert test og beregner direkte til VO2max i milliliter per kilo kroppsvekt. Siden du ved gange og løping bærer med deg kroppsvekten som belastning er det allerede tatt hensyn til i beregningen.

Ved trening med watt apparat må du oppgi vekt for å få beregnet din VO2max. Ved å bruke vår metode, ofrer man litt treffsikkerhet i beregningen (93% mot 97% ved direktemåling) men gjør det mulig å teste seg selv med en akseptabel feilmargin, uten bruk av medisinsk testutstyr.

Hvordan beregner appen VO2max og bioalder?

Appen beregner VO2max og biologisk alder ved å vurdere hvor mye arbeid du klarer å utføre under en standard 4x4-minutter høyintens intervalløkt. Det gjøres ulikt utendørs, på mølla og ved apparat.

  • Utendørs bruker appen GPS-data og barometerdata, sammen med data fra høydemeterkart for å beregne farten og stigningen du har under intervall-dragene.
  • På tredemølle bruker appen stigningen og farten du registrerer for intervall-dragene til å beregne arbeidsmengden

På apparater som romaskin, sykkel og ellipse kan du legge inn ditt WATT-nivå under dragene.

Hvordan beregne makspuls med appen?

Ved å koble til et pulsbelte når du trener en intervalløkt med appen vil du kunne beregne din makspuls. (Alle pulsbelter som benytter bluetooth kan brukes i appen). Etter hvert som du gjennomfører flere økter vil makspulsen kunne finjusteres. Du vil da få en mer nøyaktig beregning av makspuls.   Les mer her!