By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Q&A

Dette lurer andre på

Hvorfor konkurranse?

Med 10 år i faget har vi prøvd både abonnement og konkurranse for bedrifter. Vår erfaring er at konkurranse gir desidert best oppslutning for å få folk i bevegelse, og ikke minst effekt. Folk flest har lettere for å ta eierskap til onboarding og det er enkere å få motivasjon til deltagelse når man gjør noe sammen i grupper. Det er et positivt gruppepress knyttet til dette som også aktiverer snøballeffekten internt i bedriften. Det at aktiviteten er i en tidsbegrensede periode har også en enorm effekt på motivasjon og totalkostnad for bedriften.


Er det virkelig så enkelt å komme i gang?

Ja. La oss forklare deg med to punkter. Nummer en, dette er lavterskel. Ikke alle vil være interessert i å følge et program til punkt og prikke, men de kan likevel få poeng for aktiviteter hvor treningstøyet er på. De vil trolig ikke ha like stor effekt på sin helse, men det vil ha en veldig god effekt at de deltar med andre - vi har trossalt en snakkis garanti! Nummer to, det er vanskelig å ikke å skryte, men vi har markedets enkleste og smidigste onboarding. Ingen excel ark eller manuell innføring av lag - her får du en URL lenke som gjør jobben for deg. Og all kommunikasjon relatert til appen tilsendt til deg som de andre enkelt kan bruke for å komme kjapt i gang.

Tilleggstjenester

Digital Kick-off

Samle deres ansatte for en informativ halvtime for å kicke i gang bruk av appen og konkurransen. Halvveis ut i konkurransen møtes vi igjen til en digital lunsj hvor alle spørsmål besvares muntlig og vi tar en gjennomgang på status i konkurransen. Appen vår er intuitiv og enkel, men vi vet at menneskelig kontakt er viktigere for enkelte for å oppnå endring. Vi hjelper dere med å forstå begrepene HIT og intensitet, slik at alle stiller med best mulig utgangspunkt til konkurransestart. For de som gjør seg noen erfaringer underveis besvares spørsmål fortløpende i appen eller de kan tas  med når vi ses til digital lunsj. Vi har god erfaring med å gjennomføre disse møtene både digitalt og fysisk. Vi besøker dere gjerne (se vilkår) eller vi fasiliterer et møterom for dere i zoom. Pris: 10.000 NOK. Varighet 45 minutter.

Foredrag om effektiv styrketrening

Effektiv styrketrening er nøkkelen til en frisk og sterk kropp, men med så mange råd og "sannheter" som florerer i media og sosiale medier, kan det være vanskelig å vite hva som faktisk fungerer. Slutt å lete etter gode råd og triks - bli skikkelig klok på styrketrening med en ekspert på området. La oss hjelpe deg å forstå prinsippene bak effektiv styrketrening, så du kan oppnå de resultatene du ønsker på en trygg og sikker måte. Bli med oss på reisen mot en frisk og sterk kropp! Håvard Haglo leverte i 2022 sin doktorgrad i fysiologi og er dermed en betrodd rådgiver i Myworkout. Han er også klinikksjef for Treningsklinikken i Trondheim og har sammen med Professor Jan Hoff ansvaret for pasienter henvist hit av Helsemidt. Pris: 20.000 NOK. Varighet: 1 time.

Bedriftspakke / Årshjul

Ta med oss i planleggingen av året for din bedrift! Vår jobb blir å sørge for at dere kontinuerlig har gode grunner for fysisk aktivitet. Bruk allerede interne kick-off og sosiale anledninger til å sette fysisk aktivitet på agendaen. Å bygge kultur er tidkrevende arbeid. Skal din bedrift ha en kultur for fysisk aktivitet må det inn i årshjulet på lik linje med julebord og budsjett håndtering. Ta med oss på laget når du skal planlegge årshjulet for din bedrift. Sammen kan vi finne de beste tidspunktene for aktivitetskonkurranser, foredrag og biologisk alder måling. Inkludert i bedriftspakken er 4x digitale kick off, 4x foredrag og 2x biologisk alder test. 4x4 er lett å gjennomføre, men å finne riktig intensitet for deg kan være litt tricky. Vi vet at de aller fleste gjennomfører treningen for hardt og får derfor et anstrengt forhold til å gjenta treningsformen. Her må vi være “hands on”. Derfor er et besøk nødvendig. Vi trenger en instruktør per 6. deltakere. Treningen kan gjennomføres både innendørs og utendørs. Pris: 100.000 NOK.


Hvordan rapporteres aktiviteten?

Fra uke 3 og de gjenværende ukene til konkurranseslutt blir det sendt en ukesrapport til deg som har sendt ordren. Denne rapporten viser det gjennomsnittlige aktivitetsnivået på gruppenivå. Disse rapportene sier noe om aktivitetsnivået, prosentvis deltagelse, aktivitetsminutter per aktiv deltaker som % av WHOs retningslinjer, HIT minutter per aktiv deltaker som % av Myworkouts anbefaling og flere nyttige rapporter som du kan bruke for å vurdere HR-tiltak.

Hva skjer etter bestilling?

Du mottar en velkomst e-post med generell info om prosessen videre. 2 uker før konkurransestart vil du motta en serie med e-poster med onboarding - og hjelpelenker som dere kan spre videre i deres interne kanaler. Du vil også ha muligheten til å kontakte en Customer Success Manager som du er tildelt dersom du har spørsmål om beste praksis.

Hvordan samle poeng i konkurransen?

Formålet med konkurransekonseptene er å samle flest mulig aktivitetspoeng med appen Myworkout GO. All aktivitet gir poeng så fremt det logges i appen. Dette kan gjøres direkte i Myworkout Go (start/stopp) eller ved å koble til en pulsklokke. Vi gir ekstra poeng for HIT-minutter da dette er minuttene som er viktigst for din fysiske helse. For lagbaserte-konkurranser handler det om å samle flest mulige aktivitetspoeng på gruppenivå. Vinneren av konkurransen kåres basert på høyest gjennomsnittlig score gjennom 8 uker.

Usikker på økonomi og antall påmeldte?

Vi har fleksibel onboarding som gjør at du velger et antall du er komfortable med som et utgangspunkt, og dersom flere skulle melde seg på er systemet fleksibelt nok til det. Det er antallet påmeldte ved konkurransestart som blir fakturagrunnlaget.

Hvordan foregår onboarding til konkurransen?

Denne prosessen gjennomføres for de aller fleste bedrifter relativt smidig i løpet av 2 uker. Vi vil sende deg materialet du trenger for å spre de rette hjelpelenkene, budskap og lenker til onboarding. Du slipper excel ark - onboarding foregår med å spre en lenke som automatisk kobler din profil mot konkurransen. Vi anbefaler at dere har en intern prosjekteier som kan ta eierskap til prosessen med å spre innholdet i interne kanaler. Selve onboardingen starter ca. 14 dager før start.

Integreres Myworkout med tredjeparter?

Ja, Myworkout har en sømløs integrasjon med pulsklokkene Polar, Fitbit, Apple Helse og Garmin. Du kan også integrere Myworkout med ulike pulsbelter. Du kan lese mer om de forskjellige integrasjonene i vår kunnskapsdatabase. Det viktigste du trenger å vite er at du kan gjennomføre denne konkurransen bare med hjelp av en smarttelefon. Presisjonen er så nøyaktig at Myworkout GO er at det er den eneste helse/treningsappen i Norge som har godkjennelse av Helsedirektoratet til å brukes i medisinsk øyemed. Appen Myworkout Go har derfor flere bruksområder enn bare underholdning og kontroll av trening. Den kan brukes til å forebygge livsstils sykdommer.