By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Nærværsprosjektet KomDaVel

Kjekt å vite
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

KomDaVel er et nærværsprosjekt av NHO for renholdsbransjen med utgangspunkt i renholdsbedrifter i Trondheimsregionen

Effekten av 12 uker med spesifikk trening

Renholdere topper statistikken på sykefravær til tross for at de er blant de mest fysisk aktive i løpet av arbeidsdagen. De har også svært høy forekomst av muskel- og skjelettplager. Målet med KomDaVel prosjektet var å undersøke hvilke tiltak som kunne redusert sykefraværet i denne yrkesgruppen.

Forskning har vist en sterk sammenheng mellom fysisk arbeidskapasitet, helse i dag og framtidig død. Dårlig fysisk arbeidskapasitet reduserer produktiviteten og vil kunne ende i uførhet. Forskning som er gjennomført på trening som virkemiddel i sykefraværsarbeid viser god effekt uavhengig av yrkesbakgrunn og arbeidsoppgaver.

Trening som tiltak ble valgt i forbindelse med NHO prosjektet Komdavel, fordi en kartlegging avdekket at gruppen som stadig var sykemeldt i svært liten grad var fysisk aktive utenom arbeidet.

Renholderne satt gang med fysisk trening som skulle forbedre deres arbeidskapasitet. Samtidig ble effekten på sykefraværet målt. Jan&Jan fikk ansvaret for gjennomføringen av dette prosjektet.

Gjennomføringen

43 deltakere ble invitert og kun 8 droppet ut i perioden. De resterende 35 har i perioden gjennomført 2 treningsøkter pr. uke i en 12 ukers periode. Over 600 treningsøkter ble gjennomført. Gruppen bestod av 25 kvinner og 10 menn.

Deltakerne trente etter følgende metode:

• 4x4 min gang i motbakke på tredemølle med 3 min aktive pauser

• 4x4 reps maksimal beinpress for beinstyrke

Alle treningsøkter ble gjennomført i gruppe og med sertifisert helsepersonell som veiledere.

Treningsmetodene

6 min oppvarming. 4 x 4 min intervaller med tre min aktiv pause mellom. Deltakerne gikk i motbakke på mølle med 5—20 prosent motbakke. Intensitet: 85—95 prosent av makspuls (de pustet tungt, men opplevde ikke å bli stiv eller ha annet ubehag). Etter et 4-minuttersintervall skulle de kunne si til seg selv at de kunne ha greid ett minutt til. De brukte halvannet til to minutter på å komme opp i riktig intensitet og ca et minutt på de neste dragene. De gikk/ småjogget i pausen slik at pulsen ble holdt på ca 70 prosent av makspuls (snakkefart). 5 min rolig jogg/nedtrapping til slutt. Når de var ferdig med økta skulle de ha følelsen av at de kunne ha gjennomført et intervall til. Tidsforbuk: 36 minutter.

Direkte etter utholdenhetstreningen gjennomførte deltakerne maksimal styrketrening: For å bli sterkere og for å bedre sin arbeidsøkonomi: 4 x 4 repetisjoner med beinpress - så tungt at deltakerne ikke greide mer. 

Totalt tok denne treningen kun en time hver gang.

Resultater

25 kvinner var i gjennomsnitt 43 år gamle. De hadde utholdenhet/arbeidskapasitet som gjennomsnittlige 50-åringer. Økningen i utholdenhet/arbeidskapasitet tilsvarete at de var blitt 35 år.

10 menn var i gjennomsnitt 40 år gamle. De hadde utholdenhet/ arbeidskapasitet tilsvarende gjennomsnittlige 60- åringer. Deres framgangen i utholdenhet tilsvarete at de hadde arbeidskapasitet tilsvarende 15-20 år yngre arbeidstakere.

Økningen i utholdenhet var på 7 mL/kgxmin i maksimalt oksygenopptak hos begge kjønn. Dette tilsvarer redusert risiko for livsstilssykdommer med 25%. Begge kjønn opplevde en økning på 50% i beinstyrke.

Legemeldt sykefravær gikk i gjennomsnitt ned med 29 % for de om trente, målt mellom 3 og 4. kvartal. Egenmeldt fravær sank i samme periode med 7 % for kvinner  og 14 % for menn. I gjennomsnitt sank fraværet (både egenmeldt og sykemeldt) med 19 % for de som deltok i prosjektet.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.