By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Ny forskning: Hvordan øke løpshastigheten på melkesyreterskel?

Forskning
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

For å oppnå forbedringer anbefaler vi høyintensitets aerobe intervalltrening (f.eks 4x4min) for å forbedre VO2maks og maksimal styrketrening i knebøy (4x4 reps) for å forbedre løpsøkonomien

Faktorer som påvirker løpshastigheten på melkesyreterskel (laktatterskel) for mannlige og kvinnelige løpere på forskjellig prestasjonsnivå

AV JAN HELGERUD, professor i medisin ved NTNU

Bakgrunn for studien

Hovedformålet med studien var å finne sammenhengen mellom melkesyreterskel eller laktatterskel (LT, i % av maksimalt oksygenopptak (VO2maks)) og løpshastigheten på LT.

Et annet mål var å undersøke i hvilken grad VO2maks, oksygenkostnaden ved løp (løpsøkonomi), og maksimal aerob hastighet (MAS=VO2maks/løpsøkonomi) bestemmer løpshastigheten på LT. Vårt tredje mål var å undersøke eventuelle forskjeller mellom LT i % av VO2maks og løpshastigheten på LT mellom elite-, nasjonal- og mosjons løpere samt studere eventuelle kjønnsforskjeller.

Metoden som ble brukt

37 men og 38 kvinner deltok i studien. De ble testet på VO2maks, LT, løpshastighet på LT, og løpsøkonomi. De hadde en gjennomsnittlig VO2maks på 63 ml/kgxmin, og en gjennomsnittlig løpshastighet på LT på 13,6 km/t.  

Konklusjon

LT i % av VO2maks bestemte ikke løpshastigheten på LT. Produktet av MAS og LT bestemte derimot i sterk grad løpshastigheten på LT. Det var ingen forskjeller mellom elite-, nasjonale-, eller mosjons løpere med hensyn til LT, men de kvinnelige løperne hadde høyere LT enn de mannlige. Kvinnelige løpere på samme relative prestasjonsnivå som menn hadde lavere VO2maks og løpshastighet på LT, men bedre løpsøkonomi.

Praktiske følger

Våre resultater viser at trening for å bedre løpshastigheten på LT bør fokusere på å øke VO2maks og bedre løpsøkonomi. For å oppnå slike forbedringer vil vi anbefale høyintensitets aerobe intervalltrening (f.eks 4x4min) for å forbedre VO2maks og maksimal styrketrening i knebøy (4x4 reps) for å forbedre løpsøkonomien. Siden løpshastigheten på LT bestemmes av MAS og ikke LT i % av VO2maks vil vi foreslå å teste VO2maks og løpsøkonomi heller enn LT for å vurdere treningsframganger blant konkurranseløpere.

Test ditt maksimale oksygen opptak og finn din biologiske alder med Myworkout GO. Last ned gratis på iOS eller Android.

Les hele studien

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.