By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Nye funn i klinisk behandling av Parkinson Sykdom 🥳

Forskning
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

En ny studie peker mot noe som har effekt for å bedre livskvaliteten for deg med Parkinson 👇

Parkinson sykdom

Parkinson sykdom angriper nervesystemet som igjen påvirker den berørtes evne til å bevege sin egen kropp. Det kan gi en form for muskelstivhet og skjelving. Til nå har ingen knekt koden om hvorfor parkinson oppstår, men forskere forstår mer og mer av den komplekse sykdommen.

Forekomst av Parkinson

I Norge er det ca 8000 personer med diagnosen Parkinson Sykdom. På verdensbasis ser man at 200 av en million mennesker har denne sykdommen. Forekomsten øker med alder. 
En av de som er rammet er Morten Karlsen (56) som har fulgt Parkinson- programmet hos Treningsklinikken i Trondheim. Du kan lese mer om ham i Dagbladet18.november 2021. En annen som har deltatt ved treningsklinikken er Kjell Stokke (75)

Parkinson-programmet ved Treningsklinikken av Myworkout

Kjell Stokke (75) fikk diagnosen Parkinson som 67 åring. Ved en tilfeldighet så han Treningsklinikken omtalt i Adresseavisen og at pasienter med hans diagnose var nå ønsket til klinikken for behandling med trening som medisin. Han ble deretter henvist av sin lege. 

“Det var fint  å komme til Treningsklinikken. Det er klart at det kan oppleves tungt å møte til nokså tung trening 4 dager i 4 uker. Men jeg opplevde god fremgang både på kondisjon og  styrke. Dette hadde også mye å si for balansen min. Det ble lettere og lettere å holde balansen på tredemølla.” Kjell Stokke (75). 

Programmet er lagt opp slik som Kjell beskriver. 4 økter i uka bestående av styrketrening med fokus på maks styrke og eksplosivitet samt kondisjon, i 4 uker. 

"Det er veldig fint å delta på organisert trening slik det var på Treningsklinikken. Der var det registrering av oppmøte og resultatutviklingen av treningen, noe som var inspirerende. Jeg opplever at egentrening uten oppfølging er lett å nedprioritere; det blir ofte andre ting som jeg lar komme i veien for trening. Det er avgjørende å ha faste tidspunkt og folk som følger med på at jeg dukker opp, noe som inspirerer til trening. Jeg skulle ønske at man, sammen Treningsklinikken, la opp til et forpliktende treningsprogram etter de 4 ukene, med oppfølging av Treningsklinikken. Det ville være inspirerende. Det er tyngre å få til dette på egenhånd."

Kjell (75)

Nye funn om Parkinson i praksis

En ny studie først publisert 13.august 2020 viser at en maksimal styrketrening på strekkapparatet i beina (gjennomført som knebøy/beinpress) og brystmuskulaturen (gjennomført som brystpress) øker evnen til kraftutvikling. Dette betyr at den fysiske prestasjonsevnen og nervesignalstyrken bedres av maksimal styrketrening. Dette igjen fører til at pasienter med Parkinson sykdom som får denne type trening som en del av sin medisin mestrer hverdagslivet bedre. Studien viser at pasientene med denne type trening fikk bedre kraftutviklingskapasitet og evne til å gå i trapper, reise seg fra en stol og gå. Det er nettopp denne studien Treningsklinikken baserer sitt tilbud til Parkinsons pasienter på.  


“Rehabiliteringsprogrammet for personer med Parkinson sykdom er et poliklinisk tilbud med 3-4 treninger i uka over en måned. Innholdet er i hovedsak effektiv utholdenhet-og styrketrening med fokus på antiparkinsonistike bevegelser. I tillegg gjennomføres utetrening og undervisning om trening og Parkinson sykdom. For å bli henvist til oss på Treningsklinikken må man henvises via fastlege og RVE eller via nevrolog fra St.Olav. Det utarbeides en treningsplan og man har en terapeut som følger opp hver enkelt person.”

Karen Schei, fysioterapeut og treningsfysiolog ved Treningsklinikken.

Tiden etter klinikken

For Kjell Stokke (75) var oppholdet ved Treningsklinikken nyttig, men det har vært vanskelig å opprettholde treningen på egen hånd. 

Dette stemmer også med erfaringene klinikken har for pasientgruppen: 

“Etter et endt rehabiliteringsprogram ser vi at deltakerne er mer trygg i trening, har lært seg effektive treningsmetoder for styrke og kondisjon og hvordan man gjør en progresjon i treningsarbeidet. Fokus på raske og eksplosive bevegelser, lang steglengde, rotasjon i overkropp og armsving. Noen har mer fokus på balanse og funksjonelle bevegelser enn andre. For noen er det nytt og være i et treningssenter og opplever at det er en ny og ufarlig situasjon.

Etter endt rehabiliteringsperiode rådes deltakerne til å fortsette treningarbeidet med en basis av styrke og kondisjon, men da færre treninger enn i rehabiliteringsprogrammet. Andre blir anbefalt å  fortsette trening i organiserte former for å få mer oppfølging.”

Karen Schei, fysioterapeut og treningsfysiolog ved Treningsklinikken.

Kjell Stokke (75) vil derfor be om ny henvisning til Treningsklinikken for tettere oppfølging av sin trening. 

Les hele studien her.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.