By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Pulsmåler + Myworkout GO

Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

Ved å koble til pulsmåler til Myworkout GO oppnår du dette 👇

  • ✅ Appen måler din makspuls for deg når du utfører 4x4 intervaller.
  • ✅ Tilbakemelding underveis i treningen. Du får beskjed om du trener for hardt eller for lett.
  • ✅ Motivasjon til å se at du klarer gjøre mer arbeid med lavere puls som formen bedrer seg.
  • ✅ Måling av tid i hjertegod intensitet 👉 HIT-minutter

Disse pulsbeltene passer til appen

Alle pulsbelter som støtter bluetooth kan benyttes til appen. Noen av disse kan bare sende date til en mottaker av gangen, derfor kan det hende at du må koble av pulsmålingen som sendes til din treningsklokke for å få koblet direkte til Myworkout GO.

Bruk pulsbelte som plasseres rundt brystet eller på overarmen. Pulsklokker med egne optiske målere kan som regel ikke sende pulsdata og vil ikke fungere.

Kobler til pulsbeltet ditt

  1. Ta på deg pulsbeltet ditt
  2. Gå til din profil (øverst i venstre hjørne av appen)
  3. Velg "pulsmåler"
  4. Når appen har fått kontakt med din pulsmåler vil du se en pulserende animasjon og "x slag/min" eller "x % av maks"
  5. Gå tilbake til hjemskjermen og start treningen din 🙌
Appen med tilkoblet pulsbelte.

Slik får du veiledning av pulsmåling

Start en 4x4 trening i appen. Den første treningsøkten med pulsmåler vil være uten veiledning. Appen bruker denne treningen til å analysere pulsen din og estimere din makspuls. For at du skal få en så korrekt måling som mulig er det viktig at du leser og følger informasjonen som blir gitt deg i appen før du trykker start.

Informasjonen du må ha for å få korrekt måling.

Du skal gjennomføre treningen ved at du skal puste tungt uten ubehag. Appen tar utgangspunkt i at du trener såpass intensivt at du puster tungt i intervallene, men at du ikke tar i så mye at du blir uvel. Etter et intervall er ferdig skal du føle at du kunne fortsette i 1 minutt til dersom du måtte. Les mer om hvordan 4x4 skal oppleves her 👈

Når du er ferdig, vil du få en notifikasjon fra appen. (Øverst i appens høyre hjørne). Aksepter denne for å bruke første pulsmåling og makspuls estimat som grunnlag for din trening videre.

Ps! Hvis du allerede kjenner din makspuls og føler deg trygg på at den er riktig, kan du manuelt sette den inn i appens profil. Du vil da IKKE få notifikasjoner om nye estimater av din makspuls.

Slik fungerer veiledningen

Det er først fra din andre treningsøkt at du får veiledning på puls. Veiledningen blir basert på din estimerte maksimale hjertefrekvens. Den estimerte maksimale hjertefrekvensen vil fortsette å justere seg basert på gjennomførte treningsøkter hvor du bruker pulsmåler. Etter hvert vil den stabilisere seg. For hvert nye estimat av din makspuls appen beregner, vil du få en notifikasjon øverst i appens høyre hjørne. Du må akseptere denne for at siste estimat skal benyttes som ditt grunnlag.

Veiledningen foregår ved at en stemme forteller deg underveis i treningen hva pulsen din er og om den er OK, for høy eller for lav. I tillegg til stemmen får du samme instruksjon på telefonskjermen med tekst og piler som peker opp, ned eller ingen av delene.

Sånn skal det oppleves å trene 4x4 intervaller