By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Sykemelding eller treningsmelding? ✍️

Kjekt å vite
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

Cirka en fjerdedel av nordmenn er ute av arbeidslivet enten som uføre, arbeidsledige eller sykmeldte. Foran oss venter en eldrebølge og viktigheten av å skape holdbare medarbeidere og arbeidsplasser er større enn noen gang tidligere.

I følge Statistisk Sentralbyrå er 130 000 nordmenn sykmeldte hver dag. Dette er dobbelt så mange som andre sammenlignbare land som Sverige, Danmark og Nederland. Muskel og skjelettplager alene koster velferdsstaten over 500 millioner, hver eneste dag! Denne trenden er økende og det er naturlig at vi spør oss selv: Hvorfor? Hvilken situasjon er det egentlig vi har satt oss selv i?

Årsakene til sykemelding 📈

Psykiske lidelser er det størst forekomst av, men det er muskel og skjelettplager som holder folk i størst grad ute av arbeidslivet. En vesentlig andel av disse kommer aldri tilbake og blir derfor uføretrygdet. 

Forekomsten av årsakene 😵

Lettere psykiske lidelser burde blitt omtalt som normale psykiske lidelser. Over 50% av befolkningen vil på et eller annet tidspunkt i livet bli rammet av dette. Muskel og skjelettplager vil ramme oss alle i større eller mindre grad en eller annen gang i løpet av livet. En stor andel hofte- rygg- og håndleddsbrudd skyldes osteoporose (benskjørhet). Benskjørhet rammer kvinner i større grad enn menn,  og kan derfor til en viss grad forklare noe av ujevnhetene i sykmeldingsgraden mellom kvinner og menn.

Et tenkt scenario 🤔

La  oss si at du på et stadie i arbeidslivet opplever vanlige psykiske lidelser og smerter i kroppen og at spiser opp alt overskudd du en gang hadde. Det er tungt, vondt og et strev bare å gjennomføre dagen. Du går til legen, ønsker hjelp. En samtale gjennomføres, de prøvene man kan ta, blir tatt. Det eneste legen kan gjøre er å gi deg en pause. Og det eneste han/hun kan gi deg en pause fra, er jobben din. Du blir sykmeldt. 

Og hva nå? Kanskje er du heldig og de 14 dagene sykemelding du får til å begynne med er nok. Men hva hvis du ikke er bedre etter 14 dager? Hva om du trenger mer tid og mer hjelp? Joda, da kan du få stå på en venteliste til et tiltak som kanskje passer deg. Så får du vente å se… Tiden går og snart er “pasient” og “sykmeldt” en del av din identitet på lik linje med arbeidstittelen du egentlig skal ha. “Hei jeg heter Toril. Hva jeg jobber med? Åhh.. du, jeg er sykemeldt jeg”.

Løsningen 🤞

Det jeg nå skal si høres kanskje ut som ønsketenkning, men heng med litt til! Tenk om vi kunne starte i andre enden. Tenk om “Toril” og “Tom” ikke må behandles friske fra sine sykemeldinger, men at de aldri ble sykemeldt i det hele tatt? Det er faktisk mulig.

Vi vet at fysisk aktivitet forebygger psykiske lidelser og muskel og skjelettplager. Vi vet at dette er avgjørende for å ha robuste kropper i livet generelt. Vi kan med et så enkelt og gratis grep fjerne store tall fra sykemelding statistikken.  Vi kan ikke ta bort alle sykmeldte, for livet skjer og innimellom skal vi ha en pause. Men restarbeidsevnen er da ikke lik null selv om vi pauser litt.

Vi må slutte å sette i bås 😡

Dessuten må vi slutte å sette i bås! Hvis de mest vanlige årsakene til sykemelding er så vanlige som FHI rapporter, er man egentlig syk når dette inntreffer, eller er man bare vanlig? Og kan man ikke da heller få tildelt en treningsmelding av legen i de tilfellene hvor man med vitenskapen har bevist at det har en forebyggende og behandlende effekt?

“Ja, Toril, da var det oss igjen. Vi finner ikke noe galt i prøvene dine. Det er derfor helt trygt for deg å holde deg i aktivitet. Jeg forstår at du nå opplever å ha lite overskudd til å trene, men den tiden kan jeg gi deg. Du skal jobbe 80% og bruke denne appen og trene to ganger i uken. Jeg sender inn denne treningsmeldingen til din arbeidsgiver og NAV” - Mvh legen

Neste steg 👉

Dette bør altså være begynnelsen på vår nye framtid med friskere folk og mindre sykefravær. Neste steg bør jo være at arbeidsplassene selv ser hvor mye det er å spare på å spytte inn denne tiden til trening for sine ansatte. Det vil bety mer penger på bunnlinja både for bedriften selv men også for vårt kjære Norge. Deretter må vi jo sørge for at ungene våre lærer seg at dette er smart! Søndagsturen må for all del ikke dø ut og du som forelder som kjører dine barn på trening, bør sørge for å trene like mye som barnet ditt gjør 🤷🏼‍♀️ 

Kort oppsummert

Sykemeldinger får vi mindre av hvis vi kaller en spade for en spade. Del heller ut treningsmelding der vi vet det virker. Ta i bruk sorgmelding i tillegg til treningsmelding for en god del psykiske lidelser (dette er dog en annen sak). Men først og fremst: sett i gang forebyggingen! Vi har ikke tid til å vente!

Slik kan ansatte forebygge sin egen helse og samtidig ha det gøy!