By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Voksne bruker ni timer på stillesitting hver dag

Forskning
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

Endringer i fysisk aktivitet, kosthold og røykevaner kan forebygge til sammen over 30 sykdommer.

Likevel er syv av ti voksne i Norge for lite aktive. Det viser folkehelserapporten 2014.

Den fysiske aktiviteten blant nordmenn har dalt de siste årene. I rapporten får stillesittende arbeid, bilkjøring og mindre krevende husarbeid skylden.[caption id="attachment_2425" align="alignright" width="300" class=" "]

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Jakob Linhave, sier det er en klar sammenheng mellom mengde fysisk aktivitet og helsegevinst. Foto: Helsedirektoratet.

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Jakob Linhave, sier det er en klar sammenheng mellom mengde fysisk aktivitet og helsegevinst. Foto: Helsedirektoratet.[/caption]— Dette er en utvikling som har pågått over lang tid. Hovedårsaken er at vi har bygd et samfunn som eliminerer mer og mer av behovet for å bruke kroppen, sier Jakob Linhave, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.Linhave forklarer at vi tidligere gikk nesten uansett hvor langt vi skulle, i tillegg til at alt arbeid i hjemmet var manuelt og ofte tungt fysisk.—Nå løser maskiner eller teknologi nær sagt alt. Det betyr at det blir stadig mer opp til hver enkelt å holde kroppen i form, sier han.På bunnenSammenlignet med andre land er Norge på bunnen når det gjelder aktivitetsnivå. Syv av ti voksne er mindre fysisk aktive enn anbefalt, og voksne bruker drøye 60 prosent av våken tid i ro.— Nordmenn er, sammen innbyggere fra Taiwan, Hong Kong, Saudi Arabia og Japan, den gruppen som sitter mest. Det skyldes også dels at vi er et av de aller rikeste landene og kan betale oss ut av alle oppgaver, forklarer Linhave.Medisinprofessor ved NTNU, Jan Hoff, synes det er bra dersom Helsedirektoratet får befolkningen til å være aktive de anbefalte 150 minuttene i uka. Han har derimot mer tro på kortere, men mer effektiv, trening.— Jeg anbefaler to dager med fire ganger fire minutters intervaller gange i motbakke og fire ganger fire repetisjoner styrketrening for beina. Kombineres dette med den gode norske tradisjonen med familieturer i helgene, vil det ikke bare ta kortere tid - det vil også virke mye bedre, sier han.—Vi har dokumentasjon på at det kan holde deg 20 år gammel i biologisk alder fram til du er 70, fortsetter han.Med fire ganger fire minutters gange mener Hoff at du skal gå i motbakke i fire minutter, etterfulgt av en pause. Deretter skal det gjentas fire ganger - altså 16 minutter aktivitet til sammen. Med fire ganger fire repetisjoner styrketrening, mener professoren at du skal ta fire repetisjoner med beinøvelser i fire sett. Det er her viktig å ha så tung belastning at du kun klarer fire repetisjoner i ett sett.HelsegevinsterI følge folkehelserapporten 2014 har Verdens helseorganisasjon (WHO) anslått at vi kan forebygge 80 prosent av hjerteinfarkt, 90 prosent av type 2 diabetes og over 30 prosent av krefttilfeller – kun ved endringer i kosthold, fysisk aktivitet og røykevaner.[caption id="attachment_2376" align="alignright" width="300"]

Professor ved NTNU, Jan Hoff, sier man kan vinne opptil 15 leveår på å være mer fysisk aktiv.

Professor ved NTNU, Jan Hoff, sier man kan vinne opptil 15 leveår på å være mer fysisk aktiv.[/caption]— Forskningen viser en klar sammenheng mellom mengde fysisk aktivitet og helsegevinst. Allerede ved lett muskelaktivitet skjer det positive effekter i kroppen; blodsirkulasjonen øker og blodsukkeret reguleres bedre enn i hvile. Gevinstene er rett og slett formidabel, sier avdelingsdirektør Linhave— Regelmessig fysisk aktivitet forebygger til sammen over 30 sykdommer, og kan til og med kurere lettere depresjoner, høyt blodtrykk og høyt kolesterol, føyer han til.Medisinprofessor Hoff sier i tillegg at du ikke kun får et bedre liv med mindre livsstilssykdommer – det blir også betydelig lengre.— Trening kontra å sitte stille betyr i gjennomsnitt 15 leveår, påpeker han.Hvordan aktivisereLinhave er klar på at noe må gjøres for å aktivisere de 70 prosentene som er for lite aktive her i landet, men han mener ikke de kan legge hele børa på hver enkelt.— Når en så høy andel ikke greier 30 daglige minutter må vi se på samfunnsstrukturene. Selvsagt har alle et selvstendig ansvar men vi mener rett og slett at vi må «bygge om» samfunnet sånn at det blir enklere å velge aktivitet, sier han.Avdelingsdirektøren mener det må bli både lettere og tryggere å gå og sykle. I tillegg må det bli bedre tilgang til grønne områder for rekreasjon og lokalt friluftsliv.— Arbeidslivet, næringslivet, frivillige, kommuner, lag og foreninger må bidra. Vi trenger innovasjon for å komme opp med bedre metoder for å motivere og inspirere flere til mer aktivitet, sier Linhave, som mener det er behov for en «dugnad» og et reelt løft.— Her er det virkelig bruk for alle – og vi tror et godt samspill mellom offentlige, kommersielle og frivillige er veien å gå, avslutter han.Sammenhengen mellom fysisk aktivitet/kondisjon og utvalgte helseparametere:LevealderOverbevisendeKoronar hjertesykdomOverbevisendeSlagSannsynligBlodtrykkOverbevisendeLDL kolesterolSannsynligHDL kolesterolOverbevisendeTriglyseriderOverbevisendeOvervekt/vedlikehold av vektOverbevisendeSentral fedmeOverbevisendeType 2-diabetesOverbevisendeTykktarmskreftOverbevisendeBrystkreftOverbevisendeLivmorkreftOverbevisendeFunksjonsdyktighetOverbevisendeFunksjonsdyktighetOverbevisendeMuskelskjelettlidelserSannsynligDepresjonOverbevisendeKilde: Nasjonalt råd for fysisk aktivitet