Predikasjon av VO2max fra submaksimal trening ved å bruke appen Myworkout GO

Forskning
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

Studie av en digital helsemetode

Jan Helgerud, Håvard Haglo, Jan Hoff

Fysisk inaktivitet er et av de ledende helseproblemene i verden. Trening er viktig for rehabilitering, for å forbedre helsen og for å opprettholde helsen, i tillegg til dens rolle i kondisjonering for konkurranseidrett. Robust bevis viser at lave nivåer av kardiorespiratorisk form (CRF) er assosiert med høy risiko for hjerte- og karsykdommer og dødelighet av alle årsaker. CRF, som typisk vurderes ved å måle maksimalt oksygenopptak direkte (VO2maks), er potensielt en sterkere prediktor for dødelighet enn etablerte risikofaktorer som røyking.

Denne studien hadde som mål å bestemme nøyaktigheten av å bruke en smarttelefon og applikasjonen Myworkout GO for submaksimal prediksjon av VO2maks. Deltakerne inkluderte 162 frivillige friske personer: 58 kvinner og 104 menn (17-73 år gamle). Studien besto av 3 eksperimentelle tester randomisert til 3 separate dager. På én dag ble VO2maks vurdert ved direkte måling av maksimalt oksygenopptak ("Gullstandard") mens deltakeren gikk eller løp på tredemøllen. På de 2 andre dagene brukte applikasjonen Myworkout GO standardisert høyintensiv intervalltrening (HIIT, 4x4 min) på tredemøllen for å predikere VO2maks.

Det var ingen signifikante forskjeller mellom direkte målt VO2maks sammenlignet med VO2maks predikert av Myworkout GO (gjennomsnitt 50 mL/kg/min). De direkte og predikerte verdiene for VO2maks var sterkt korrelerte og med en standardfeil på estimatet på 2 mL/kg/min, uten kjønnsforskjeller.

Konklusjon: Myworkout GO beregnet nøyaktig VO2maks, med en standardfeil på 4,5% i den totale gruppen. Den submaksimale HIIT-økten (4 x 4 minutter) som var inkludert i applikasjonen, ble godt tolerert av deltakerne. Vi presenterer helsepersonell og deres pasienter med en nøyaktig og praktisk versjon av risikovurdering for helse. Dette kan øke fysisk aktivitet og forbedre treningsvanene i den generelle befolkningen.

Les hele studien: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35925653/

Ved å klikke «Godta», godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstednavigering, analysere nettstedsbruk og hjelpe til med markedsføringsarbeidet vårt. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.
Innstillinger