Smarttelefon-assistert høyintensitetsintervall trening hos pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Forskning
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

Randomisert kontrollert studie

Haglo, H. Wang, E. Berg, O. Hoff, J. Helgerud, J.

Pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer (IRD), som for eksempel revmatoid artritt, spondyloartritt og systemisk lupus erythematosus, rapporteres å ha lav kardiorespiratorisk form, vanligvis vurdert som maksimalt oksygenopptak (VO2maks). Med tanke på de karakteristiske symptomene på smerte, leddsvevling, tretthet og stivhet, er det ikke overraskende at pasienter med IRD står overfor sykdomsrelaterte barrierer for å utføre helsefremmende fysisk trening. Derfor observeres det at pasienter med IRD ikke bare har redusert VO2maks sammenlignet med den generelle befolkningen, men også er mindre fysisk aktive, eller utfører fysiske aktiviteter med lavere intensitet.

Overvåket høyintensitetsintervallo trening (HIT) er dokumentert å motvirke den reduserte VO2maksen og dårlig kardiovaskulær helse assosiert med IRD. Imidlertid er overvåket HIIT ressurskrevende. Denne studien søkte å undersøke om selvadministrert 4x4-minutters HIT veiledet av en smarttelefonapp (Myworkout GO) kunne gi lignende effekter som standard 4x4-minutters HIT utført under veiledning og tilsyn av helsepersonell.

Effektene som ble studert, var på VO2maks og helse-relatert livskvalitet. Førti pasienter (33 kvinnelige pasienter, gjennomsnittsalder 48 år; 7 mannlige pasienter, gjennomsnittsalder 52 år) diagnostisert med revmatoid artritt, spondyloartritt eller systemisk lupus erythematosus ble randomisert til en overvåket gruppe eller en app-gruppe. Begge gruppene ble instruert om å utføre 4x4-minutters intervaller med en hjertefrekvens mellom 85% og 95% av den maksimale hjertefrekvensen, to ganger i uken i 10 uker.

Tredemølle VO2maks og helse-relatert livskvalitet ble vurdert før og etter treningsperioden. VO2maks økte tilsvarende i begge gruppene etter 10 uker med HIT, med forbedringer på 3 til 4 mL/kg/min. Dette ble fulgt av økninger i slagvolum i begge gruppene, uten mellomgruppeforskjeller som var synlige for noen av målene. Forbedringer i helse-relaterte livskvalitetsdimensjoner som kroppslig smerte, vitalitet og sosial fungering ble observert for begge gruppene. Igjen ble ingen mellomgruppeforskjeller oppdaget.

Konklusjoner: Høyintensitets 4x4-minutters intervalltrening økte VO2maks, noe som bidrar til redusert risiko for hjerte- og karsykdommer, forbedret helse og ytelse, og forbedret livskvalitet for pasientene. Lignende forbedringer ble observert etter HIT når IRD-pasienter ble veiledet ved bruk av opplevd anstrengelse av helsepersonell eller treningen ble selvadministrert og veiledet av appen Myworkout GO. Bruk av appen kan bidra til å redusere kostnadene ved HIT som en behandlingsstrategi hos denne pasientpopulasjonen.

Kilde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34673536/

Ved å klikke «Godta», godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstednavigering, analysere nettstedsbruk og hjelpe til med markedsføringsarbeidet vårt. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.
Innstillinger