Tine Case Study: Sterke og robuste medarbeidere gjennom en 12 ukers pilot

Bedrifter
Forskning
Kjekt å vite
Brukerhistorier

Prosjekt: TINE Heimdal Varighet: 12 uker Anvendelse: Myworkout GO, Konkurransemodul, Kick Off med Jan Helgerud og Digital Klinikk

TINE er et norsk samvirkeselskap eid av melkeprodusenter som leverer melk til selskapet. Kjernevirksomheten er produksjon og salg av melk, ost og andre meieriprodukter i Norge og utlandet. Konsernet har over 5000 ansatte, og eies av godt over 8 000 melkeprodusenter. Konsernet omfatter morselskapet TINE SA og flere hel- og deleide datterselsksaper innen annen næringsmiddelvirksomhet.

Inaktivitet koster bedrifter og samfunn dyrt. Nordmenn blir stadig mindre aktive, og derfor har vi en lang vei å gå for å oppnå anbefalt aktivitetsnivå. Inaktivitet kan føre til en rekke livsstilssykdommer, og over 40 prosent av den norske befolkningen lever nå med høy risiko for å utvikle disse sykdommene, noe som påvirker livskvaliteten negativt og kan forkorte livet. Helsedirektoratet anbefaler at voksne mellom 18 og 64 år får minst 150 til 300 minutter moderat intensitet trening per uke, eller 75 til 150 minutter med høy intensitet. Myworkout anbefaler så lite som 32 HIT-minutter i uka, og hvis vi kan oppnå dette, kan vi spare samfunnet for opptil 455 milliarder kroner årlig. Årsakene til denne enorme økonomiske gevinsten er mange, men blant dem finner vi at aktive personer generelt sett er mer engasjerte samfunnsborgere og har lavere helsekostnader. Helseutgiftene spiller en stor rolle her, ettersom det ble brukt omtrent 288 milliarder kroner på helseutgifter til nordmenn i 2013, tilsvarende nesten 57 000 kroner per innbygger.

Samarbeidet ble initiert etter et møte høsten 2023, da HR-sjef Terje fra Tine SA uttrykte nysgjerrighet for hvordan Myworkout kunne redusere Tine sitt sykefravær i positiv retning. Før året var omme, ble vi enige om å starte et pilotprosjekt hvor Myworkout GO sin kampanjefunksjon, Kick-off med Jan Helgerud og Digital Klinikk skulle testes ut på TINE Heimdal. Formålet var å utforske hvordan dette ville påvirke de ansattes fysiske kapasitet og trivsel blant de ansatte.

Struktur og gjennomføring

Kampanjen ble delt inn i to faser. Fase en gikk ut på å identifisere passende kandidater for digital klinikk og igangsette de før fase to som skulle involvere samtlige ansatte på avdelingen Heimdal. Syv kandidater ble igangsatt av autorisert helsepersonell. Hensikten var å finne eksemplere andre kunne relatere seg til og påvise effekten for å skape motivasjon og inspirasjon til å delta uten hjelp fra autorisert helsepersonell, men med Myworkout GO appen og dens kampanjefunksjon. Hele aktive 103 deltakere deltok i kampanjen og de ble inndelt i ulike lag.

Det ble satt en ukentlig poengbegrensninger per deltaker på 200 poeng. Dette tilsvarer to 4x4 intervalløkter og to styrkeøkter ala 20 minutter hver. Inkludert i kampanjefunksjon er leaderboard som viser rangering av lag og deltakere basert på aktivitetspoeng og HIT. Med kampanjens formål som var å påvirke til og påvise endring i deltakernes fysiske kapasitet på gruppenivå, og påvirke gruppedynamikken positivt mot et felles mål, ble det rapportert på gjennomsnittlig HIT per lag på ukentlig basis for å trigge de rette mekanismene.

Kampanjestrukturen som ble tatt i bruk med TINE Heimdal piloten

Effekter av kampanjen

Fra 12 Februar til 7 April ble det registrert 2 997 treningsøkter fordelt på 103 deltakere. 98% av de påmeldte var aktive under denne perioden. Av disse bidro 73 personer med HIT poeng som er med på å skape verdifulle endringene i fysisk kapasitet. Gjennom kampanjen har Tine Heimdal overgått WHO sine retningslinjer for anbefalt aktivitet med 142% samt oppnådd en måloppnåelse på 64% av Myworkout sine anbefalinger for aktivitet med høy intensitet.

De viktigste funnene fra kampanjen indikerer en gjennomsnittlig økning på 3,9 kvalitetsjusterte leveår per deltaker. I tillegg vil deltakerne statistisk sett oppleve en gjennomsnittlig reduksjon på 2,5 sykedager. For bedriften tilsvarer dette 183 færre sykedager, noe som tilsvarer en årlig reduksjon i sykefraværskostnadene på 7 450 kroner per person. I løpet av de neste fire tiåene er det beregnet at disse endringene i helsestatus vil spare samfunnet for ca 283 millioner kroner i helserelaterte kostnader.

Forandringer i hverdagen notert av deltakere

  • Redusert utmattelse
  • Takler arbeidsmengden på jobb bedre
  • Føler seg mer opplagt
  • Er mindre tungpustet
  • Mindre smerte i kne
  • Kan løpe igjen
  • Klarer å gå fortere og henge med familie og venner på tur
  • Har fått tilbake treningsgleden

Disse personlige beretningene understreker de forbedrede fysiske evnene og den generelle forbedringen av livskvaliteten, noe som demonstrerer kampanjens effektivitet.

På videoen under kan du høre hva Lars (ansatt i Tine) hadde å si etter detagelse i kampanjen.

Uttalelser fra ledelsen

HR – sjef Terje Drøyvold sier følgende: 

Mange av våre medarbeidere har en fysisk jobb enten i produksjon eller på lageret. Bakgrunnen for henvendelsen til Myworkout var en hypotese om at hvis vi som bedrift kunne bidra til at flere også gjennomførte fysisk aktivitet som påvirket hjertemuskelen også, så ville det bety at de kunne få bedre helse 24/7. Spesielt ved at vi fikk til kombinasjonen med deltakere som hadde en egen motivasjon for en endring i egen fysiske helse ved deltakelse på Digitalklinikk, og en aktivitetskampanje som rettet seg mot alle ansatte, føler vi at opplegget har vært vellykket. Hyppige møter med Myworkout før, under og etter gjennomføringen har gjort at vi har fått diskutert og gjennomført ønskelige tilpassinger som har dukket opp underveis

Anleggssjef Synnøve Vannebo legger til:

Både opplegget via digital klinikk og aktivitetskampanjen har blitt en positiv «snakkis» på anlegget, og dermed trolig har bidratt positivt både til den fysiske og psykiske helsen.

Konklusjon

Dette pilotprosjektet har demonstrert at ledende teknologi og forskningsbasert trening kan gi dokumenterbare effekter på helse og bedriftsøkonomi.

Ved å klikke «Godta», godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstednavigering, analysere nettstedsbruk og hjelpe til med markedsføringsarbeidet vårt. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.
Innstillinger